Elinvoimajohtaja kannustaa Vihtijärven brändin hiomiseen

Elinvoimajohtaja kannustaa Vihtijärven brändin hiomiseen

Vihtijärvellä on hyvä pöhinä

Vihtijärven kyläkokouksen vierailijaksi tiistaina 5.11. oli kutsuttu Vihdin kunnan elinvoimajohtaja, kunnan johtoryhmän jäsen Petra Ståhl. Mitä elinvoimajohtaja tekee? Mitä hän on tehnyt Vihtijärven hyväksi ja mitä aikoo jatkossa tehdä?

Elinvoimajohtajan työkartta on hyvin monipuolinen. Siihen kuuluvat esimerkiksi esimiestyö, maankäytön kokonaisuus ja resurssien jakaminen sille, rakennus- ja ympäristövalvonnan viranomaistehtävät, liikuntapalvelut, markkinointi sekä edunvalvontatyö. Kunnan edunvalvonnassa Tunnin juna -hanke on vahvasti ajankohtainen nyt. Kokouksessa jälleen keskustelua herättänyt osayleiskaava on tuloillaan, pyrkimys on saada koko kunnan strateginen yleiskaava ehdotuksena nähtäville loppuvuodesta. Vesi- ja jätevesiasiat sinällään eivät ole Petra Ståhlin vastuulla. Kunnassa niistä vastaa tällä hetkellä tekninen johtaja Matti Kokkinen, joka vieraili kyläkokouksessa viime syksynä.

Innostuneet terveiset Petra toi Mathildedahlista, Salosta, jossa oli juuri vieraillut. Kylän brändäys ja yrittäjä/asukasyhteistyö on hänen mielestään siellä onnistunutta. Vastaavaa toimintaa ja yrittäjyyttä kuuluttaa elinvoimajohtaja myös Vihtijärven alueella. Sellaisessa kunta voisi Petran mielestä olla mukana näkyvyyttä laajentamalla. Vihtijärvellä brändäys on vielä alkuvaiheessa, mutta asiaa on kyllä jonkin verran mietitty. Viime talvena mietitty Vihtijärven slogan "Tarpeeksi lähellä, riittävän kaukana" kertoo siitä, että tähtäämme asumisen lisäämiseen. Vihtijärven hyvä pöhinä ja talkoohenki saivat kiitosta elinvoimajohtajalta. 

Vihtijärveläiset haluavat lapsiperheitä Vihtijärvelle lisää, jotta oppilasmäärä ja sitä kautta koulutoiminta voitaisiin turvata. Vilkkaassa keskustelussa pohdittiin muun muassa etätyön mahdollistamista ja lisäämistä, rakennuslupien myöntämistä ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Petraa kannustettiin ottamaan valta, joka hänellä virkansa puolesta on. Muistutettiin myös, että haja-asutusalueella käytetty emätilatarkastelu, jonka perusteella rakennuspaikkoja määritellään, ei ole laki, vaan suositus.

Elinvoimajohtaja kertoi, että hajarakentamisoikeuden hajarakentamisoikeuden laskentakäytännön uusiminen on työn alla, ja päivitys on tarkoitus tuoda valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana. Asemakaavoituksen pääpainopiste keskittyy lähivuosina kuitenkin 90-prosenttisesti Nummelan alueeseen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lopuksi Petra Ståhl haastoi kyläläiset miettimään Vihtijärven brändiä - yrittäjyyttä voisi nostaa näkyvämmäksi.

Kiitos Petralle keskusteluun kannustamisesta ja kuuntelusta. Kirjoitit vihkoosi muistiin useankin asian, joten vuoropuhelu jatkuu!

Kyläyhdistyksen syyskokous sujui jouhevasti - Karoliina jatkaa puheenjohtajana

Vierailijan osuuden jälkeen, aloitettiin kyläyhdistyksen syyskokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Peltola ja sihteeriksi Anu Nilsson. Kyläyhdistyksen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnokset esiteltiin. Kokous päätti lisätä 500 € turvallisuusbudjettiin, muuten toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen valittiin tehtävään uudelleen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset Anu Nilsson, Anita Vihtkari ja Markku Pietilä valittiin hallitukseen uudelleen, Mikko Korsisaaren tilalle 1.1.2020 alkaen valittiin Risto Peltola. Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluvat lisäksi Päivi Putkonen-Hegazi, Eija S Jokinen, Veikko Virkki ja Kaarina Pullinen. Toiminnantarkastajina toimivat edelleen Paavo Norlamo ja Pekka Kataja, varatoiminnantarkastajiksi valittiin Soile Petrell ja Marko Viljanen.

(AK/kp, kuva: Antti Hannuniemi)

Jutun kylän brändäyksestä voit lukea vuoden 2019 kylälehdestä sivulta 5.