Älä hätiköi jätevesijärjestelmän uusimisessa

Älä hätiköi jätevesijärjestelmän uusimisessa

Jätevesiasetuksen mukaan perustasoisten jätevesijärjestelmien pitää olla kunnossa tai suunnitelma olemassa pohjavesialueilla sekä 100 metriä rantaviivasta sijaitsevilla kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä.

Vihdin kunnanhallitus on 17.12.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt valtuuttaa kunnan Infra-ja Tukipalvelut-palvelukeskuksen käynnistämään sopimusneuvottelut Nurmijärven kunnan kanssa Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä. Vihdin Vesi toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä teknisen suunnittelun Vihtijärven vesihuollon toteuttamisesta liitettynä Nurmijärven Veden vesihuoltojärjestelmään.

Vihtijärven Vesiosuuskunnan edustajat kävivät keskustelemassa Vihdin kunnan Infra- ja Tukipalvelujen edustajien, teknisen johtajan sekä Vihdin Veden johtajan, kanssa ja varmistelivat vielä tietoa suunnitelman toteuttamisesta.

Koska Vihdin kunta on valmistelemassa viemäriverkon rakentamista, niin Vihtijärvellä ei kannata ryhtyä toimenpiteisiin jätevesijärjestelmien suhteen ennen lopullista ratkaisua, jotta vältetään tarpeettomat kaksinkertaiset investoinnit.

Vihtijärven Vesiosuuskunta