Kyläkokouksessa keskusteltiin vesi- ja jätehuollosta

Kyläkokouksessa keskusteltiin vesi- ja jätehuollosta

Torstaina 25.4. kylätalolla järjestetyssä kyläkokouksessa vieraili Vihdin kunnan tekninen johtaja Ville Könönen. Kokous alkoi mukavasti Könösen muistellessa edellistä visiittiään Vihtijärven kylätalolle: hän kertoi olleensa paikalla viimeksi noin 20 vuotta sitten rakennuksen remontoinnin yhteydessä. Olikin jo siis aika tulla käymään! Paljon kehitystä on tapahtunut kylätalolla ja kylällä näiden vuosikymmenten aikana, mutta paljon on vielä tehtävääkin.


Kylä- ja haja-asutusmyönteiseksi ihmiseksi itseään kuvaileva Ville Könönen (oik.) saapui vieraaksi kyläkokoukseen. Vasemmalla kunnanvaltuutettu Harri Hampori, joka toimi kyläyhdistyksen kevätkokouksen puheenjohtajana."


Kokouksessa keskusteltiin erityisesti vesi- ja jäte(vesi)huollosta kylällä nyt ja tulevaisuudessa. Könönen kertoi, että vesihuollon kehittäminen vuoteen 2030 mennessä Vihtijärvellä on kirjattu Vihdin kunnan vesihuollon kehittämisohjelmaan. Selvitettävänä on mahdollisuus toteuttaa sekä vesi- että viemärilinjojen tuominen kylälle Nurmijärven puolelta Röykästä tai mahdollisesti omien pohjavesivarantojen kartoittaminen alueella, jolloin vaihtoehtona olisi vain jätevesiputken vetäminen Röykästä. Könönen kuitenkin muistutti, että mahdollinen vedenottamon paikka on etsittävä tarkkaan, jotta vesivaranto kestää tarvittaessa jopa vuosikymmeniä. Myös vesijohtoverkoston liittymismaksuista käytiin keskustelua: kyläläisiä puhututti erityisesti se, kuinka paljon enemmän haja-asutusalueella asuvien on kohtuullista maksaa liittymismaksua verrattuna vaikkapa Nummelassa asuviin.

Myös lietekaivojen tyhjentämiseen liittyvää muutosehdotusta Vihdin kunnan alueella käytiin läpi: on yhä selvityksessä, miten jätelainsäädännön muutos tulee vaikuttamaan kotitalouksien mahdollisuuteen valita itse kaivon tyhjentävä yritys ja tyhjennysväli. Kokouksessa keskusteltiin myös rakentamiseen liittyvien säädösten muutoksesta tulevana vuonna 2025. Viimeisenä puheenaiheena kokouksessa kyläläisten keskuudesta nousi toive pyörätiestä Nurmijärven ja Lopen suuntiin, ja Könönen kertoikin vievänsä viestiä asiasta eteenpäin kunnassa.


Kokouksessa oli paikalla mukavasti väkeä.

Kyläkokouksen jälkeen oli vuorossa Vihtijärven kyläyhdistys ry:n kevätkokous, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin ehdotus palvelutaloyhdistyksen liittämisestä osaksi kyläyhdistyksen toimintaa kesäkuusta 2024 alkaen.


(Teksti: SS, kuvat: AN)