Vihtijärven kolmas kyläneuvos on nimitetty

Vihtijärven kolmas kyläneuvos on nimitetty

Vihtijärven kyläyhdistys ry on nimittänyt Risto Kivistön Vihtijärven kolmanneksi Kyläneuvokseksi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta toiminnasta Vihtijärven kylän hyväksi. Kyläyhdistyksen delegaatio, Anja Kokkonen, Anita Vihtkari ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Jari Lindström, kävivät yllättämässä Risto Kivistön tämän 80-vuotissyntymäpäivänä.

Nimitys on Vihtijärven kyläläisten edustajien valitsema epäsäännöllisesti ja vain aiheesta jaettava kunnian- ja kiitollisuuden osoitus. Sitä ei voi rahalla ostaa. Vihtijärven ensimmäisen kyläneuvoksen arvonimityksen sai vuonna 2013 Anu Kuusela ja toiseksi kyläneuvokseksi nimitettiin 2019 Harri Hampori.


Kyläyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Jari Lindström luki Ristolle Vihtijärven kolmannen kyläneuvoksen nimitysperustelut.

Neuvosnimityksen perusteluteksti kuuluu seuraavasti:

Risto Kivistö on
·        toiminut vuosikymmeniä pitkäjänteisesti Vihtijärven Osakaskunnan esimiehenä ja työskennellyt Vihtijärven kylän vesialueiden hyväksi monella tavalla sekä usein tukenut tässä tehtävässä kaikkia kylän yhdistyksiä ja myös muita toimijoita oikeudenmukaisesti

·        toiminut pitkään suurpetoyhdyshenkilönä ja suurriistavirka-aputehtävissä jakaen auliisti eläinten liikkeisiin ja käyttäytymiseen liittyvää asiantuntemustaan kyläläisten käyttöön

·        vaalinut kylän alueen luontoa ja maisemaa arvostavasti ja kokemuksella perinteitä kunnioittaen

·        ajanut Vihtijärven kylän ja kyläläisten yhteistä etua suoraselkäisesti ja tinkimättömästi

·        luotettava ja tasapainottava taustatoimija, auttavainen ja rehellinen periaatteen mies

Myös vihtijarvi.fi toimitus onnittelee tuoretta kyläneuvosta ja syntymäpäiväsankaria lämpimästi!

(KE, kuvat AK)