Vihtijärven kylätalo - investointihanke 2008-2011

Vihtijärven kylätalo - investointihanke 2008-2011

Vihtijärven kyläyhdistys ry sai Ykkösakselilta hankerahoitusta kylätalon peruskorjausta varten 50% hankkeen kustannusarviosta. Investointihankkeeseen kuului lisäksi opaste- ja ilmoitustaulu kylän keskustan alueelle. Investointihankkeen kustannusarvio oli 162.299,70 €, josta omarahoitusosuus ja tuki ovat saman suuruisia, 81.149,85 €. Toteutuneet rakennuskustannukset 31.12.2010 olivat 110.660,90 €. Investointihanke päättyi 15.4.2011.

Hankkeen tuloksena on peruskorjattu kylätalo koulutalon yläkerrassa sekä kyläopaste Syökerin tuvan piha-alueella.