Vahvistuva Vihtijärvi 2016-2018

Vahvistuva Vihtijärvi 2016-2018

Hankkeen tarve ja tausta

Vihtijärvellä on aiemmin saatu paljon aikaan hanketyöskentelyllä. Aiempien hankkeiden aikana on toteutettu mm. koulu- ja kylätalon korjaus, kylän kehityskuva sekä kylän luonto- ja maisemaselvitykset. Kylällä on paljon potentiaalia ja voimavaroja: upea luonto ja maisemat, sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, kylän kehittämisestä innostuneita ihmisiä sekä yrittäjähenkisyyttä. Vihtijärvellä olisi paljon mahdollisuuksia mm. hyvinvoinnin ja matkailun alueilla. Koska kuntien resurssit maaseutukylien kehittämiseen ovat tällä hetkellä vähäiset, on pienten kylien entistä aktiivisemmin toimittava oman alueensa hyväksi.

Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeella pyritään vahvistamaan kylän vetovoimaisuutta pääkaupunkiseudun läheisenä, yhteisöllisenä ja ihmisläheisenä asuinpaikkana.

Tavoitteet ja aikataulu

Hankkeessa keskitytään paikallisten palvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä luontoympäristömme käytettävyyden parantamiseen ja luontoarvojen ymmärtämisen lisäämiseen. Konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:

 • kyläsuunnitelman päivittäminen vuosille 2017-2022
 • kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi
 • Vihtijärven luontokohteet -tietopankin perustaminen


Lisäksi hankkeen aikana tehdään kylän palvelutarpeen kartoitus sekä tuetaan paikallista, erityisesti nuorten, työllistymistä. Hanke järjestää myös luontoaiheista koulutusta, ja laatii materiaalia kylän tunnettuuden lisäämiseksi.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2016 - 30.9.2018.

Toimituksen lisäys 09/2018: Hankeaikaa on jatkettu 31.12.2018 saakka.

Hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitus

Hankkeen rahoitus- ja toteutusvastuu on Vihtijärven kyläyhdistys ry:llä. Kokonaiskustannusarvio on 99 950 euroa, josta 60 % rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta Ykkösakseli ry:n kautta saatavalla tuella. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää 40 % kustannuksista eli 39 980 euroa, josta 8 850 euroa katetaan talkootyöllä. Rahallinen osuus 31 130 euroa katetaan normaalilla kyläyhdistyksen varainhankinnalla.

Kyläyhdistys on valinnut hankkeen toteuttamiseksi ostopalveluna kaksi osa-aikaista (n. 45-50h/kk) hankekoordinaattoria, joilla on omat vastuualueet.

Kyläyhdistyksen ja hankekoordinaattoreiden lisäksi hankkeeseen osallistuvat tai liittyvät kyläläiset, kylän yhdistykset ja yritykset sekä kylän maanomistajat.

Tiedotus ja yhteyshenkilöt

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kylän kotisivuilla (www.vihtijarvi.fi), kylän ilmoitustauluilla ja tarvittaessa kyläläisten postilaatikoihin jaettavilla ilmoituksilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä.

Hankekoordinaattoreiden yhteystiedot:

Kaarina Pullinen p. 044 2760 004 / kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi

 • kyläsuunnitelman päivittäminen
 • turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • paikallisen työllistymisen tukeminen

Heli Einesalo p. 044 2760 001 / heli.einesalo(at)vihtijarvi.fi

 • suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi
 • Vihtijärven luontokohteet -tietopankin perustaminen
 • luontoaiheinen koulutus
   

Hankkeen materiaalia:


Vahvistuva Vihtijärvi -blogi

Vihtijärven luontoselvityksen tarkastelua - Juhani Päiväsen alustus 22.5.2016

Vihtijärven kyläkysely 2016 tuloksia

VaVi -hankkeen toiminta 1.4.-31.12.2016

Vihtijärven kylä- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2017-2022

Yrjö Kivinen: Vihtijärven ympäristön geomorfologiasta