Kylän kehittämishanke 2008-2010

Kylän kehittämishanke 2008-2010

Kylän kehittämishanke 2008-2010
Ykkösakselin osarahoittama 3-vuotinen hanke alkoi 1.1.2008 ja päättyi 31.12.2010. Koko hankkeen kustannusarvio oli 43.695 €. Ykkösakseli rahoitti hankkeesta 70 % (30.586,50 €), kyläyhdistyksen osuudeksi jäi 30 % (13.108,50). Hankkeen toteuma kokonaisuudessaan oli 34.920,81 € (Ykkösakseli 24.444,57 € / Kyläyhdistys 10.476,24 €).

Hankkeen aluksi 7.1.2008 Kaarina Pullinen valittiin kylän kehittämishankkeen toteuttajaksi, kyläkoordinaattoriksi. Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti: yläkoulurakennuksen peruskorjaus on alakerran osalta saatu päätökseen ja kylän yhteiset www-sivut ovat kyläläisten käytössä. Kyläsuunnitelma on päivitetty ja jaettu kyläläisten postilaatikoihin 23.12.2010. Hankkeen tehtävien mukaisesti voi myös todeta kylän identiteetin entisestään voimistuneen ja yhteishengen sekä yhteisöllisyyden parantuneen.