Koulun vanhempainyhdistys

Koulun vanhempainyhdistys

Koulun vanhempainyhdistys on rekisteröitynyt yhdistykseksi vuonna 2001. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
  • Lisäksi vanhempainyhdistys voi kerätä varoja koululaisten retkiin tai muihin menoihin. Varoja vanhempainyhdistyksen tilille on kerätty mm. discoilla, myyjäisillä sekä järjestämällä Halloween- ja muita tapahtumia.

Vanhempainyhdistystä voi tukea myös vapaaehtoisella jäsenmaksulla. Kannatusjäseniltä suositus 10€ tai sopivaksi katsomansa summa. Kannatusmaksun voi suorittaa Vanhempainyhdistys ryn tilille, tilinumero FI 12 5300 1720 1036 74

Vanhempainyhdistyksen hallitus lukuvuonna 2020-2021:

Puheenjohtaja Mari Hennola 045 329 1858
Sihteeri Suvi Tuominiemi, 050 320 8777

Lisäksi hallituksen jäseniä ovat Marja Järvenpää, Elisa Vuorikkinen, Anette Salomaa, Heli Einesalo, Petri Stenberg, Mari Mutikainen ja Ismo Raappana.