Koulun historiaa

Koulun historiaa

Ennen kunnan perustamaa koulua kylällä toimi Hiiskulan kartanon ylläpitämä Hiiskulan alempi kansakoulu. Vihtijärven kansakoulu perustettiin 1895. Hovineuvos J.W. Brummer lahjoitti tonttimaan ja puutavaran koulua varten. Varsinainen koulunkäynti alkoi vuonna 1896 ensin yhden opettajan voimin, mutta vain kaksi vuosikymmentä toimittuaan kouluun saatiin toinenkin opettaja.
Koulun tilojen alettua käydä riittämättömiksi aloitettiin uuden koulurakennuksen rakennustyöt 1923 insinööri Brummerin lahjoittamalle lisämaalle. Vuonna 1925 uusi niin sanottu yläkoulu vihittiin käyttöön.


Yläkoulu ennen peruskorjausta


1950- ja 1960 -luvuilla koulua muunneltiin siten, että esimerkiksi piha-alue raivattiin ja kenttä tasoitettiin. Vuonna 1968 alakoulun opettajan asuntoon tuli vuokralaiseksi neljäksi vuodeksi Osuuspankki.

1970-luvulla koululle rakennettiin sisävessat ja sadekatos. Luokat ja keittola uudistettiin sekä halkovaja muutettiin käsityötilaksi. 1980-luvulla koulua uhkasi lakkauttaminen, mutta kylätoimikunnan ansiosta lakkauttaminen torjuttiin. Uudelleen koulutoiminnan supistamis- ja jopa lakkauttamisuhka nousi esiin 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä koulurakennuksen omistaa Vihtijärven kyläyhdistys ry. Koulutilat eli rakennuksen alakerta on vuokrattu Vihdin kunnalle koulutoimintaa varten.