Valkealammi

Valkealammi

Valkealammi on kaunis lampi kylän koillisosassa. Sitä halkoo Vihtijärven ja Hyvinkään välinen raja. Lammen länsipuolelle on muodostunut erityisen kaunis polku, joka kulkee harjun päällä. Valkealammin eteläranta on suosittu tauko- ja levähdyspaikka, josta voi usein syksyisin tarkkailla lammelle kokoontuvia joutsenia.

Valkealammin itärannoille ja järven lounaispuolelle sijoittuu valtakunnallisestikin arvokas moreenimuodostuma, jonka pinta-ala on noin 108 hehtaaria. Se on Suomen ja mahdollisesti koko Pohjoismaiden kookkain ja runsasselänteisin reunamoreenialue. Selänteiden korkeudet ovat suurimmillaan noin 25 metriä. Jääkauden muovaama muodostuma on selvimmin havaittavissa Komiharjulla, jossa on näyttävä pirunpelto.

Kasvillisuudeltaan alue on suurimmaksi osaksi tuoretta kangasta.

Lähteet:

Vihtijärven luontoselvitys, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy 2014
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat, Suomen ympäristö -sarja 14/2007, Ympäristöministeriö