Rönnin lukot

Rönnin lukot

Lukko tarkoittaa suunnilleen samaa kuin suppa. Supat ovat muodostuneet jääkauden sulamisvaiheessa, kun moreeniin hautautuneet jäälohkareet ovat sulaneet ja yläpuolella oleva maa-aines romahtanut.

Rönnin lukot kylän länsiosassa on alue, jolla on useita tällaisia suppia. Supat ovat syviä ja jyrkkäreunaisia.

Lähde:

Vihtijärven luontoselvitys, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy 2014