Munamäki

Munamäki

Munamäki (152 mpy) ei korkeudessaan häviä paljonkaan naapurilleen Rokokalliolle.  Baltian jääjärven sulamisvesien huuhtoman ja muovaaman Munamäen rinteiden kivet ovat enemmän tai vähemmän munan muotoisia, siitä kaiketi nimi.

Munamäkeä halkoo Vihtijärven ja Moksin kylien välinen raja. Paikalla sijaitsee isoista kivistä koottu muodostelma, joka on aikoinaan osoittanut Vihtijärven, Kourlan ja Niuhalan kylien rajaa. Kolmen kylän rajapyykin pystyttäjästä tai ajankohdasta ei ole löydetty tarkempaa tietoa, mutta pyykin arvellaan olevan isojaon aikainen.

Moksin ja Hiiskulan välinen lyhin kärrytieyhteys on kulkenut aikoinaan Munamäen kautta, samoilta kohdin jossa nykyäänkin kulkee metsäautotie Munamäen pohjoispuolella.

Lähde:
Päivänen, Juhani 2009: Matka Uudenmaan katolle

Kuva: Juha Ahvenharju