Ilmakkaankallio

Ilmakkaankallio

Ylimmäisen eteläpuolella oleva Ilmakkaankallio on yksi Vihdin korkeimmista paikoista, kahdeksan metriä Rokokalliota matalampi. Ilmakkaankalliolla kasvaa erityisen paljon jäkäliä, mistä syystä sitä kutsutaan myös ’harmaaksikallioksi’. Kallion päältä aukeaa hieno näkymä Ylimmäisen järvelle, ja myös järven pohjoispuolella oleva muinaisrannan kivikkovyö erottuu hyvin.

Ilmakkaankallion ohitse on kulkenut aikoinaan vanha kulkutie Kärristä aina Koskelaan saakka. Tietä on kutsuttu myös koulupoluksi, sillä sitä pitkin kulkivat lapset Ilmakkaalta kouluun noin viiden kilometrin metsäisen matkan. Puhutaan myös taksvärkkipolusta, sillä sitä pitkin Ylimmäisen alueen torpparit kulkivat entisaikoina taksvärkkiin Hiiskulaan.