Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin hybriditilaisuutena

Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin hybriditilaisuutena

Kuten monissa muissakin yhdistyksissä ympäri Suomen, hyytyi yhdistystoiminta kokoontumisten osalta myös Vihtijärvellä koronapandemian vuoksi juuri parhaaseen kevätkokoustamisen aikaan. Kyläyhdistyksen edellisen vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus oli ajallaan tehty, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi päätettiin kevätkokousta siirtää otollisempaan aikaan. Otsikon kuvassa kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko Virkki esittelee kyläyhdistyksen tilinpäätöksen 2019 sekä budjetin vuodelle 2021.


Hybriditilaisuuteen saattoi osallistua paikan päällä sekä etänä. Kuvassa (vas) kokousten sihteeri Päivi Putkonen-Hegazi, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen ja tekniikasta huolehtinut Anu Nilsson.

Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin torstaina 29.10.2020 hybridimuotoisena. Osallistujamäärä paikan päällä Vihtijärven kylätalolla rajoitettiin kahteenkymmeneen, mutta Teams-sovelluksen kautta saattoi halutessaan osallistua kokouksiin. Kokouskutsut ja ohjeet ilmoittautumisesta oli jaettu kyläläisille sekä kyläsivujen kautta, että paperisena kyläläisten postilaatikoihin, yhteystietonsa antaneille jäsenille sähköpostitse ja vielä lisäksi kylän Facebookryhmän kautta. Myös mahdolliseen äänestämiseen oli teknisesti valmistauduttu.

Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat selvästi osallistumiseen. Paikalle Vihtijärven kylätalolle oli ilmoittautunut etukäteen 14 henkilöä ja etänä Teamsin kautta kahdeksan henkilöä.

Kyläläiset saivat kiitosta yhdistyksen puheenjohtajalta

Kevätkokouksen avasi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen. Hän kertasi lyhyesti mennyttä kautta ja kiitteli kyläläisiä asiallisesta suhtautumisesta nykyiseen tilanteeseen. COVID19-pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta ei Vihtijärven kyläyhdistyksen toiminta ole hiipunut, vaan jatkunut aktiivisesti turvallisuusnäkökohtiin ja rajoituksiin sopeutuen. Ykkösakselin LIVE4-hankkeen turvin on rakennettu kylälle yhteinen laavu, Route 132-Tie ilman rajoja -hanke on saanut Emo Ry:n rahoituksen, kirpputorivuosi 2020 on ollut ennätyksellinen ja koulun säilyttämiseksi kylällä on tehty töitä esimerkillisesti. Kylän kaikki yhdistykset ovat toimittanet vetoomuksensa päättäjille, lisäksi yhdessä Vanjärven kyläyhdistyksen kanssa tehtiin adressi Vihdin kylien kehittämisen hyväksi. Jäseniä yhdistysrekisterissä on 382, joista jäsenmaksu on maksettu tältä vuodelta noin 200 jäsenen osalta.


Karoliina Suomalaisen puheenjohtajakausi jatkuu vielä 31.12.2021 saakka.

Kylätalon palo- ja muuta turvallisuutta ollaan parantamassa: luvassa on tehokkaampi palovaroitus- sekä valvontajärjestelmä. Hyvästä kannattaa pitää huolta. Karoliina muistutti kyläläisiä mahdollisuudesta vuokrata kylätalolta laadukkaita ja turvallisia etätyötiloja edullisesti (yhteys kyläkoordinaattoriin 044 2760 001).
Lopuksi puheenjohtaja Suomalainen muistutti myös tuttuun tapansa kyläläisiä huolehtivaisesti yleisestä liikenneturvallisuudesta: käyttäkää pimeän kauden aikana heijastimia liikenteessä sekä itsellenne, lapsillenne, että lemmikeillenne!

Kevätkokous sujui rutiinilla

Sääntömääräiselle kevätkokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Risto Kivistö. Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Putkonen-Hegazi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi pääsivät Anu Nilsson ja Raija Toiviainen.
Kevätkokouksessa käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Nämä hyväksyttiin ja vahvistettiin.

 

Syyskokouksen keskustelun aiheina olivat sääntömääräisten asioiden lisäksi koulun tilanne ja osakuntaliitosesitys

Syyskokouksen avasi kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko Virkki puheenjohtaja Karoliina Suomalaisen poistuttua hoitamaan tärkeämpiä velvollisuuksiaan. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin niin ikään Risto Kivistö, sihteeriksi Päivi Putkonen-Hegazi sekä toimitsijoiksi Anu Nilsson ja Raija Toiviainen.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma sekä budjetti käytiin läpi ja vahvistettiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää samana, kuin aiemminkin: jäsenmaksu on 10 €/talous, mutta vuosikokous suosittelee 20 €:n talouskohtaista suoritusta. Kyläyhdistyksen jäsenrekisteriä pidetään yllä Yhdistysavain.fi -järjestelmän kautta. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen, poistetaan hänet/heidät rekisteristä. Jäseniä tai sellaiseksi haluavia muistetaan myös yhteystietojen (sähköpostiosoite) antamisesta. Jäsenrekisteri on ainoastaan yhdistyksen käytössä, eikä sen tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Eija S Jokinen, Kaarina Pullinen, Päivi Putkonen-Hegazi ja Veikko Virkki valittiin edelleen hallitukseen kaudelle 1.1.2021-31.1.2022. Muut hallituksen jäsenet Anu Nilsson, Markku Pietilä, Risto Peltola ja Anita Vihtkari jatkavat ainakin erovuoroonsa 2021 loppuun saakka. Toiminnantarkastajina jatkavat kaudella 2021 Paavo Norlamo ja Pekka Kataja, varatoiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Soile Petrell ja Marko Viljanen.

Kylälle tarvitaan lisää lapsia

Syyskokouksen keskusteluosuudessa todettiin Vihtijärven koulun tämä hetkinen tilanne. Kunnanjohtaja Erkki Eerola on esittänyt talouden tasapainottamisohjelmassaan muun muassa Vihtijärven koulun lakkauttamista. Kunnanhallitus päätti alkuviikon kokouksissaan poistaa koulun lakkauttamisen karsintalistalta äänin 7-2. Asiasta tämän kertaisen lopullisen päätöksen tekee Vihdin kunnanvaltuusto kokouksessaan 9.11.2020.

Kokouksen keskustelussa todettiin, että vaikka tällä hetkellä koulun säilyminen näyttääkin lupaavalta, ei se poista tulevaisuuden oppilasmäärävajetta. Mitä voimme tehdä koulun jatkuvuuden turvaamiseksi myös jatkossa? Vihtijärven koululaisten kuljettamista Haimooseen ei pidetä taloudellisesti, ympäristöllisesti eikä toiminnallisesti kestävänä ratkaisuna. Tarvitsemme kylälle lisää lapsiperheitä, jotta koulun oppilasmäärä voisi varmistaa peruspalvelun jatkumisen. Alueelle rakentamisen pitäisi olla helpompaa, kunta voisi auttaa meitä tässä.

Hiiskulan kartano on parhaillaan neuvottelemassa kunnan kanssa rakentamisen potentiaalista kylän alueella. Vaikka maanomistus kylässä onkin suurelta osin Hiiskulan, ei se poista muiden maanomistajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti kylän asukasmäärän lisäämiseen. Nyt pitäisi toimia nopeasti ja saada mahdolliset myytävät tontit ja rakennukset myyntiin. Mieluiten tietysti lapsiperheille. Tyhjillään olevia taloja on kylällä myös jonkin verran ja vuokrakohteita kysellään jatkuvasti. Vallitseva pandemiatilanne lisää maaseutumaisen asumisen houkuttelevuutta. Toivotaan siis, että vapaille taloille ja myynnissä oleville tonteille saadaan uusia asukkaita.

Osakuntaliitosesityksestä keskusteltiin maltillisesti

Vihtijärven kyläyhdistys on tällä vuosituhannella hakenut osakuntaliitosta Nurmijärveen 1.6.2015. Valtiovarainministeriö antoi asiassa kielteisen päätöksen 21.3.2016, koska Vihti ei mm. verotuloihin, pohjavesivarantoihin ja kunnan painoarvoon nähden halunnut kylästä luopua. Päätöksestä valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä Vihtijärven kyläyhdistys että Nurmijärven kunta. Korkein hallinto-oikeus ilmoitti valitusten hylkäämisestä 27.6.2017.

Vuosikokous katsoi, että perusteet osakuntaliitosesityksen tekemiselle ovat yhä olemassa. Kunnallistekniikan saaminen Vihtijärven alueelle ei ole edistynyt toivotulla tavalla Vihdin toimesta ja palvelut vihtijärveläisten kannalta ovat edelleen lähempänä Nurmijärven puolella. Tuleva soteuudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan tilanteeseen, myös joukkoliikenne sujuu paremmin Nurmijärven suuntaan. Vihdin kuntarakenteen eheys kärsii Vihtijärven kuntaan kuulumisesta. Meneillään oleva hanke Route 132 – Tie ilman rajoja voi tuoda esiin hyviä yhteistyömahdollisuuksia vihtijärveläisille Lopentien varren kuntien ja kylien välillä sekä Lopen että Nurmijärven puolelle. Tilannetta seurataan ja kokous valtuutti kyläyhdistyksen hallituksen valmistelemaan osakuntaliitoksen esittämistä uudelleen tarvittaessa.

Pienistä teknisistä haasteista huolimatta kyläyhdistys onnistui järjestämään vuosikokoukset voimassa olevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tunnelma oli entiseen tapaan hyvin keskusteleva, asiallinen ja aidosti kylän tulevaisuuteen panostava.

(KP)

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail