Vihtijärven kyläkokous oli keskiviikkona 31.10.2018 kylätalolla

Vihtijärven kyläkokous oli keskiviikkona 31.10.2018 kylätalolla

Kyläkokouksen avasi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen. Hän kertoi kylän tämän hetkiset kuulumiset paikalle saapuneelle runsaslukuiselle kyläläisjoukolle: Koulun 1-2 luokkalaiset opiskelevat ainakin jouluun asti kylätalon tiloissa, koska alakerrassa siivotaan ja remontoidaan. Karoliina kertoi myös hankinnoista, joita kylälle oli mm. Ykkösakselin avustusten turvin saatu; Sydäniskuri on hankittu, luontoreitit ovat valmistuneet ja kaikkien käytettävissä, kylätalon akustiikkaa on parannettu kauniilla kattoon kiinnitetyillä levyillä ja seiniin asennetuilla akustiikka-kuvatauluilla. Kylän kotisivut on saatu uudistettua "Pikkuisen parempi kylä"-hankkeella ja kylään on laadittu turvallisuussuunnitelma "Vahvistuva Vihtijärvi" -hankkeella. Puheenjohtaja muistutti myös lähestyvistä seurakuntavaaleista ja toivoi että kylän omia ehdokkaita Mirkkua (Mirja Juslin) ja Makea (Markku Pietilä) käytäisiin äänestämässä, jotta kylällä säilyisi myös seurakuntaan päin vaikuttamismahdollisuus.

Avauspuheenvuoron päätteeksi Karoliina Suomalainen esitteli Vihdin kunnan uuden teknisen johtajan, Matti Kokkisen. Myös kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl`n piti tulla kyläkokoukseen, mutta muut kiireet olivat estäneet hänen tulonsa. Tarkoitus olisi, että hän saapuisi kylätalolle vielä tämän talvikauden aikana kertomaan kunnan kuulumisia omalta vastuualueeltaan, elinvoimapalvelut, ja kuulemaan kyläläisten mielipiteitä ja toiveita kuntaan päin.

Matti Kokkinen kertoi olleensa vasta kolme kuukautta kunnan palveluksessa ja esitteli kyläläisille Vihdin kunnan uutta organisaatiokaaviota, jossa hänen vastuullaan on infra- ja tukipalvelut.

Hän kertoi että kunta mm. tuottaa vuodessa peräti 1,7 miljoonaa ateriaa eripuolille kuntaa.

Kunnan organisaation esittelyn jälkeen kylätalolla virisi vilkas keskustelu jätevesihuollosta, huonoista teistä, puuttuvista jalankulku- ja pyöräteistä, postin lakkauttamisesta, rakennuslupien vaikeasta saannista ja Vihtijärven asemasta kuntakeskuksista kaukana. Keskusteluissa todettiin, että ratkaisematon jätevesiongelma pohjavesialueella estää mm. rakentamista ja näin uusien kyläläisten muuttoa paikkakunnalle. Matti Kokkinen kertoi olevansa tietoinen ongelmista ja kertoi, että kunnan velvollisuus on mm. hoitaa eteenpäin tieto teiden kunnostustarpeesta. Hän pahoitteli ettei Petra Ståhl päässyt paikalle, sillä hänen vastuullaan on kaavoitus- ym. asiat elinvoimajohtajana. Keskustelu kävi niin vilkkaana, että Matti Kokkinen pyysikin toimittamaan hänelle listan niistä ongelmista, joita hän voi omalla vastuualueellaan hoitaa eteenpäin.

Vihdin Slogan "Vahvempaa elinvoimaa" tarkoittaa Matti Kokkisen mukaan sitä, että myös Vihtijärven pitäisi olla houkutteleva paikka nuorten perheiden muuttaa asumaan.

Kyläkokouksen päätteeksi pidettiin vielä Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksen avasi yhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Karstila. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Peltola ja sihteerinä toimi Kaarina Pullinen. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja budjetti.

Kokous hyväksyi yksimielisesti ensivuoden tulo- ja menoarvion ja jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 € lisäyksellä, että suositus 20 € vapaaehtoisesti maksettuna on edelleen voimassa. Monen on todettu suositusta noudattaneenkin. Hallituksessa jatkaa edelleen 8 jäsentä. Erovuoroisten Kari Karstilan ja Antti Virmavirran tilalle valittiin hallitukseen uusina jäseninä Päivi Putkonen-Hegazi ja Veikko Virkki. Erovuoroisista Eija Jokinen ja Kaarina Pullinen lupautuivat jatkamaan edelleen hallituksessa.

(1.11.2018 SP)