Vihtijärven koulua ei lakkautettu vieläkään

Vihtijärven koulua ei lakkautettu vieläkään

Kunnanjohtaja esitti keväällä 2020 kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävässä VIHTA-ohjelmassaan Vihtijärven koulun lakkauttamista syksyllä 2021.

Valtuuston kokouksessa 9.11.2020 päätettiin Vihdin kunnan talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2023. Kunnanhallitus oli kokouksessaan 26.10.2020 päättänyt poistaa Vihtijärven koulun lakkautusesityksen talousarvioehdotuksesta.

Yksi sosiaalidemokraattien Anu Rajajärven (SD) useasta muutosesityksestä kunnanhallituksen esitykseen oli, että Vihtijärven koulun lakkauttaminen syksyllä 2021 lisättäisiin talousarvioon uudelleen. Rajajärven ehdotus äänestettiin nurin äänin 31-12. Myös Vanjärven päiväkoti saa jatkaa. Moneen muuhunkin kohtaan tehtiin muutosesityksiä, joista äänestettiin.

Valtuuston kokous oli hybridikokous, joten osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etänä. Vihtijärven kunnanvaltuutettu Harri Hampori jääväsi itsensä talousarviopykälän ajaksi, ettei päätöksestä ainakaan sen vuoksi voisi valittaa. Kokoukseen osallistui tietysti myös toinen valtuutettumme Markku Pietilä, joka uutiskuvassa äänestystilanteessa.

Pitkässä, klo 18 alkaneessa valtuuston kokouksessa äänestettiin siis useita kertoja ja Vihtijärven asiasta äänestettiin vasta klo 22.23. Kokous jatkui vielä pitkään sen jälkeen.

Vihtijärven koulu jatkaa taas matkaa.

(KP)