Vihtijärven ja Vanjärven vanhemmat vetoavat Vihdin kylien elinvoiman puolesta - allekirjoita sinäkin adressi!

Vihtijärven ja Vanjärven vanhemmat vetoavat Vihdin kylien elinvoiman puolesta - allekirjoita sinäkin adressi!

"Vihdissä on ehdotettu Vanjärven päiväkodin ja Vihtijärven koulun sulkemista syksyllä 2021. Tätä perustellaan säästösyillä. Laskelmissa ei ole lainkaan otettu huomioon tulopuolta: ajaessaan alas palveluita kunta menettää veronmaksajia, nykyisiä ja tulevia."

Näin alkaa Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry:n sekä Vanjärven Vanhempainyhdistksen laatima teksti päättäjille. Yhdistykset yhdistivät voimansa ja laativat vetoomuksen, jonka myös sinä voit allekirjoittaa ja olla näin mukana vaikuttamassa päätöksentekijöihin. Teksti jatkuu seuraavasti:

"Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vihdin kunta lopettaa kylien kuihduttamisen. Kunnassa tarvitaan erilaisia ympäristöjä, jotta ihmiset voivat tasavertaisesti valita asuinpaikkansa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan.

Talousvaikeuksissa kamppaileva kunta tarvitsee uusia asukkaita joka alueelle. Kaupungistumisen trendi on kääntynyt, ja maallemuuton kiinnostavuus näkyy tällä hetkellä sekä muuttotilastoissa että kyselytutkimuksissa. Perheelliset haluavat maalle kaupunkien ympäryskuntiin kaikkein innokkaimmin - he tarvitsevat myös palveluita.

Korona-aika on kiihdyttänyt muuttoliikettä maaseudulle entisestään. Sen vuoksi kunnan tulee helpottaa rakentamista Vihdin kyliin, jotta kylät saavat uutta elinvoimaa lapsiperheistä.

Erityisesti Vihtijärvellä on valttina loistavat kulkuyhteyden pääkaupunkiseudulle, jotka paranevat entisestään, kun Klaukkalan ohikulkutie valmistuu syksyllä 2020.

Vanjärvi ja Vihtijärvi tarjoavat lapsen kannalta ideaalit kasvuympäristöt ja eheän polun varhaiskasvatuksesta kouluun. Kylissämme on valtava voima kasvattaa aktiivisia ja osallistuvia lapsia ja nuoria. Koulu ja päiväkoti tarjoavat vanhemmille ja lapsille kohtaamispaikan, jossa tutustutaan ja verkostoidutaan muiden kylän asukkaiden kanssa. Näin syntyy yhteisö, jolla on voimaa toteuttaa talkoovoimin isojakin projekteja ja rikastuttaa päiväkoti- ja kouluarkea hedelmällisellä tavalla.

Nykyään puhutaan paljon osallistamisen lisäämisestä - Vanjärvellä ja Vihtijärvellä on aina osallistuttu ja toimittu yhteiseksi hyväksi. Tähän ollaan edelleen valmiita, kunhan yhteisöä ei rikota viemällä lapsilta mahdollisuus kasvaa osaksi tätä yhteisöä joka päivä.

Vastustamme ehdottomasti Vanjärven päiväkodin ja Vihtijärven koulun lakkauttamista. Lakkauttaminen olisi kuntaamme näivettävä, verotuloihin negatiivisesti vaikuttava, yhteisöllisyyttä rapauttava ja lapsen edun vastainen toimenpide."

Vetoomus on avautunut allekirjoitettavaksi 28.9.2020 ja tämän jutun ilmestyessä 29.9.2020 klo 19.40 mennessä on allekirjoituksia kertynyt jo 281 kpl.

Voit siis käydä allekirjoittamassa adressin tästä linkistä.

(KP)