Vihtijärvelle säätutka

Vihtijärvelle säätutka

Ilmatieteen laitos aikoo rakentaa uuden säätutkan Vihtiin. Vihtijärvelle, aivan Lopen rajalle suunniteltu tutka tulee korvaamaan Vantaalla sijaitsevan vanhan tutkan.

Hiiskulan kartanolla on pitkät perinteet yhteistyöstä Ilmatieteen laitoksen kanssa, ja Hiiskulan rooli on tässä kohtaa tarjota sijoituspaikka tulevalle tutkalle. Tutkan sijoituspaikka on Ylimmäisen pohjoispuolella, ns. Ryssämäen läheisyydessä aivan kuntarajan tuntumassa. Hiiskulan kartanon tilanhoitaja Timo Syrjänen kertoo, että rakennelmalle on pyritty löytämään paikka mahdollisimman kaukaa kylän keskustasta.

Ilmatieteen laitokselta Mikko Kurri kertoo, että säätutkalla mitataan pääasiassa sateen intensiteettiä, saadaan selville sadealueiden sijainti ja niiden liike sekä tuulen nopeus. Säätutkalla voi havainnoida sääilmiöiden lisäksi esimerkiksi hyönteis- ja lintuparvien liikehdintää. Tutkan tuottama tieto on hyödyllistä myös lentoliikenteelle sään ja vaarallisten sääilmiöiden havainnoinnissa ja vaikuttaa sitä kautta myös lentoturvallisuuteen.

Toimitus kysyi Ilmatieteen laitokselta myös sitä, millä tavoin suuri säätutka tulee näkymään maisemassa. Mikko Kurri kertoo, että tutkatornia ei ole valaistu, mutta riippuen viranomaismääräyksistä tornin huipulle voi tulla lentoestevalot. Tutka on äänetön eikä muutenkaan häiritse toimiessaan ympäristöä. Liikkumista tutkan ympäristössä ei rajoiteta, joten alueella voi liikkua jatkossa kuten ennenkin.

Suomessa on tällä hetkellä 11 vastaavaa säätutkapaikkaa. Tutkien sijaintipaikat määräytyvät halutun tutkaverkon peittoalueen mukaan. Jokaisella yksittäisellä tutkalla tulee olla mahdollisimman esteetön näkyvyys horisonttiin, joten tutkat yleensä sijoitetaan korkeisiin maastonkohtiin.

Vihtijärven säätutka on tarkoitus saada käyttökuntoon kesän 2021 aikana.

Lisätietoa säätutkista Ilmatieteen laitoksen sivuilla.

(HE)