Vihtijärven alueen selvityksiin voi nyt tutustua

Vihtijärven kyläyhdistyksen hallinnoima VITAL -hanke on teettänyt Vihtijärven alueesta erilaisia selvityksiä joiden perusteella konsulttimme Finnish Consulting Group on laatinut Vihtijärven alueen kehittämissuunnitelman.

Kyläläisillä ja asianosaisilla oli viikolla 49 Vihtijärven kylätalolla mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja selvityksiin. Tämän jälkeen selvityksiä on tarkennettu saatujen kommenttien mukaan. Kylän keskustan alueen maanomistajilla on vielä mahdollisuus merkitä erilliseen karttaan omat näkemyksensä omien kiinteistöjensä mahdollisista paikoista, joihin joskus tulevaisuudessa voisi ajatella rakennettavan jotain.  

FCG:n tekemiin selvityksiin voi tutustua tässä linkissä.

Jos karttoihin tai muuhun materiaaliin haluaa tutustua muutoin kun verkossa, on se mahdollista ottamalla yhteyttä hankevastaava Kaarina Pulliseen 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi

Ylimääräinen kyläkokous tammikuussa

Kyläyhdistyksen hallitus kutsuu kyläläiset ylimääräiseen vuosikokoukseen kylätalolle 15.1.2015 klo 18 alkaen. Kunnanjohtaja Sami Miettinen on illan vieraana, jonka jälkeen on tarkoitus käsitellä kyläyhdistyksen hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Kyläläisten toivotaan tutustuvan sääntömuutosehdotukseen etukäteen. Ehdotus on tarkastettavana Suomen Kylätoiminta ry:n lakimiehellä, mutta löytyy kylän kotisivuilta tästä linkistä, kunhan on asiantuntijan hyväksymä.

Merkittävin muutos entisiin sääntöihin verrattuna liittyy yhdistyksen vuosikokouskäytäntöön. Aiemmin kyläyhdistyksen vuosikokous on pidetty kerran vuodessa. Uuden sääntöehdotuksen mukaan yhdistys siirtyisi kahden kokouksen käytäntöön. Ehdotuksen mukaan syyskokouksessa käsiteltäisiin seuraavan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja valittaisiin hallituksen jäsenet ja muut toimijat seuraavalle kaudelle. Kevätkokouksen esityslistalla olisi edellisen kauden tilinpäätöksen käsittely ja siihen liittyvät pykälät.

(12.12.2014 KP)