Tulevaisuusillassa ideoitiin pienellä porukalla

VITAL-hankkeen jälkimainingeissa järjestetty tulevaisuusilta keräsi kylätalolle vain kourallisen yleisöä, mutta keskustelu oli sitäkin vilkkaampaa. Kyläyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa pohdittiin, millaisia asioita kylällä voitaisiin seuraavaksi tehdä hankkeiden avulla. VITAL-hankkeen vetäjänä toiminut Kaarina Pullinen johti keskustelua, ja esitteli hankkeen keskeisimpiä tuloksia.

Vuodenvaihteessa päättynyt VITAL-hanke synnytti monia uusia ajatuksia, ja haaveitakin. Lisäksi hanke tuotti paljon sellaista materiaalia, jota voisi hyödyntää. Tällaisia ovat mm. Vihtijärven alueen luonto- ja maisemaselvitykset. Tekisimmekö opastettuja luontopolkuja? Voisiko alueen upeaa luontoa näin käyttää kylän vetovoimaisuuden lisäämiseen tai pienimuotoiseen yritystoimintaankin?

Tilaisuudessa pohdittiin myös, haluttaisiinko kenties kartoittaa kylälle toivottavia palveluita, ja sen pohjalta selvittää miten niitä sitten voitaisiin järjestää. Entäpä olisiko alueen yrittäjillä, tai yrittäjiksi aikovilla, tarvetta jonkinlaiselle yhteiselle etätyötilalle? 

Paljon keskusteltiin myös ihan konkreettisista, näkyvistä asioista. Kaivattaisiinko kyläkeskuksen alueelle kevyen liikenteen väyliä? Entäpä voisiko pienellä maisemoinnilla, istutuksilla tai muulla vastaavalla tuoda kylän selvemmin näkyväksi niille, jotka ajavat kylän läpi?

Eniten tietysti puhuttiin rakentamisesta ja maankäytöstä. Nyt kun paljon selvitystyötä on jo tehty, miten saada kunta mukaan yhteistyöhön siten, että kyläkeskuksen alueelle voitaisiin laatia jonkinlainen osayleiskaava? Mutta vain sellainen, joka mahdollistaisi hillityn lisärakentamisen ilman nykyistä byrokratiaa. Sanasta "kaava" tulee helposti mieleen pellolle rakennettu tiivis asuinalue, jossa talot ovat vieri vieressä. Sellaista ei Vihtijärvelle haluta, totesivat paikalla olijat yksimielisesti. Riittää, että suotuisille, sopiville talonpaikoille kyläkeskuksen alueella saisi luvan rakentaa, muuttamatta kylän maaseutumaista ilmettä. Peltoaukeiden siis toivotaan näkyvän kylän kuvassa vielä kymmenien vuosien päästäkin. 

Millainen olisi unelmien Vihtijärvi? Koulu ja päiväkoti siellä ainakin olisi, ja se kauan haaveiltu senioritalo. Ehkä sieltä löytyisi myös kampaamo, kukkakauppa tai kesätori? Joku voisi vielä haluta pitää pientä lähiruokapuotia, ja toinen pubia jossain ihanassa vanhassa kivinavetassa. 

Hankerahoitusta voi hakea erilaisille kylän kehitykseen liittyville hankkeille. Nyt pitäisi vain kartoittaa, mitä halutaan tehdä. Jos et päässyt tulevaisuusiltaan, voit lähettää omat ajatuksesi ja ideasi kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina Pulliselle, kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi tai kenelle tahansa kyläyhdistyksen hallituksen jäsenistä (kts. yhteystiedot täältä). Myös nettisivujen palautelomakkeen kautta tulleet viestit välitetään kyläyhdistykselle.

VITAL-hankkeen tuloksiin ja hankkeen tuottamiin materiaaleihin voit tutustua hankesivuilla tässä linkissä. Selostus hankkeesta ja mm. kansainvälisen osuuden raportti löytyvät tästä linkistä.

Kaarina Pullinen kiitti kaikkia VITAL-hankkeessa mukana olleita, ja toivoi että kylän kehittäminen jatkuu edelleen.

(21.4. HE)