Osakuntaliitosesityksen käsittely on alkanut

Osakuntaliitosesityksen käsittely on alkanut

Vihtijärven mahdollista liittämistä Nurmijärveen on ehdoteltu ensimmäisen kerran jo 1930-luvulla. Nyt, kun kuntauudistus koko maan kattavana rakenteellisena prosessina on käynnissä, asia nousi jälleen keskusteluihin. Mihin kohtaan tässä kuntien palapelissä meidän pieni kylämme haluaa sijoittua?

Vihtijärven mahdollisesta erkaantumisesta Vihdin kunnasta on keskusteltu useissa kyläkokouksissa vuosien varrella. Kyläyhdistys toteutti vuonna 2012 kyselyn, jossa kerättiin kyläläisten ajatuksia siitä, mihin kuntaan haluaisimme kuulua. Kysely oli kartoittava, ja se tehtiin jotta saataisiin selville, kannattaako osakuntaliitosasiaa edes ajatella. Kysely antoi viitettä siitä, että Nurmijärvi olisi vihtijärveläisille mieluisin kumppani.

Keskustelu aiheesta jatkui kyläkokouksissa kyselyn jälkeenkin, ja kevätkokouksessa vuonna 2013 todettiin yksimielisesti, että kyläläisten haluama liittymissuunta on edelleen Nurmijärvi.  Sekä kyläkokousten että kyläyhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Nurmijärvi alustavasti näyttänyt vihreää valoa

Vihtijärven kyläyhdistyksen hallitus jätti viimein esityksen osakuntaliitoksesta Vihdin kunnalle 1.6.2015. Esityksen perusteena on Vihtijärven liittäminen kuntaan, johon se luonnollisimmin kuuluisi sijainnin, liikenneyhteyksien, palveluiden saavutettavuuden ja kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseen tähtäävän kehittämisen puolesta. Esitys kokonaisuudessaan tarkempine perusteluineen on luettavissa tässä linkissä.

Nurmijärven kunta järjesti 3.9.2015 aiheeseen liittyvän työpajan, johon Vihtijärven edustajina osallistuivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Anna-Liisa Kuusela, Markku Pietilä ja Paula Eerola.

Vihdin kunta ei ole ollut yhteydessä kyläyhdistykseen asian tiimoilta, eikä muutoinkaan ulospäin reagoinut yhdistyksen esitykseen.

Nurmijärvellä tekninen lautakunta antoi 10.9.2015 lausunnon, jonka mukaan se suhtautuu positiivisesti hankkeen eteenpäin viemiseen. Lue koko pöytäkirja tästä linkistä.

Osakuntaliitoksella on myös vastustajia, ja kyläyhdistyksen hallitusta on myös yhden vihtijärveläisen toimesta pyydetty vetämään esityksensä lainvastaisena pois. Aihe poiki myös valituksen Vihdin kuntaan. Esityksen laillisuus on tarkistettu, ja sen käsittely jatkuu siten ennallaan.

Osakuntaliitoksen vaikutusten arviointia saa nyt kommentoida

Nurmijärvi on laatinut osakuntaliitokselle vaikutusarvioinnin, joka on luettavissa Nurmijärven kunnan sivuilla. Arviointia saa vapaasti kommentoida perjantaihin 9.10. klo 14 saakka. Arviointiin voi tutustua tässä linkissä, jossa sitä voi myös kommentoida. Kommentit toimitetaan tiedoksi Nurmijärven kunnanhallitukselle. Hallitus valmistelee osakuntaliitoksesta esityksen, jota valtuusto käsittelee kokouksessaan 28.10.2015.

Vihdin kunta käsittelee asiaa ensimmäisen kerran virallisesti kunnanhallituksen kokouksessa lokakuun lopulla. Kunnanvaltuuston käsiteltävänä asia on 9.11.2015. Molempien kuntien lausunnot käsitellään edelleen valtiovarainministeriössä.

Varsinainen liitos olisi toteutuessaan mahdollinen aikaisintaan vuonna 2017.

Vihtijärven esitys on innostanut myös pilapiirtäjiä. Nurmijärven Uutiset elokuussa 2015.

(8.10. HE)