Osakuntaliitos oli kyläkokouksen pääpuheenaihe

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n kyläkokous oli kutsuttu koolle kylätalolle torstaina 15.1.2015. Kuten aiemminkin, kyläkokous veti puoleensa kiitettävän määrän osallistujia ja keskustelu oli aktiivista.

Kunnanjohtaja Sami Miettisen asemesta tilaisuuteen saapui puhumaan Vihdin kunnasta hallintosihteeri Antti Luukkanen. Luukkanen piti kattavan esitelmän osakuntaliitoksista eli kunnan osan siirtämisestä toiseen. Vihtijärven liittäminen Nurmijärveen on jälleen noussut isoksi puheenaiheeksi, ja siksi hallintosihteeri Luukkasen esitelmä herätti paljon kysymyksiä ja hedelmällistä keskustelua. Luukkasen esitelmässä käytiin perusteellisesti läpi se byrokratia ja askeleet, jotka liittyvät osakuntaliitoksen hakemiseen. Kunnassa on meneillään suurempi kuvio eli selvittely kuntaliitoksesta Vihdin, Espoon, Kauniaisen ja Kirkkonummen kesken. Asia tulee päätöksentekoon viimeisimmän arvion mukaan syksyllä. Luukkanen välitti kunnanjohtaja Miettisen terveiset Vihtijärvelle mahdolliseen osaliitokseen liittyen: Miettisen ajatuksissa iso kuvio olisi viisasta katsoa ensin läpi, jonka jälkeen olisi luontevaa ottaa pöydälle Vihtijärven tilanne. Kyläkokouksessa heräsi kritiikkiä tätä näkemystä kohtaan. Kuultiin useita kommentteja siitä, että tällaisen ”pienen” liitoksen on ehdottomasti syytä olla suunnitteilla jo isoja kuntaliitoksia pohdittaessa. Mainittiin epäilys siitä, että pieniin kuvioihin ei enää löydy kunnan puolelta kiinnostusta, kun iso pyörä on pyörähtänyt paikoilleen. Kuten kokouksessa kuitenkin ääneen todettiin, Vihtijärvi yksin tekee omat johtopäätöksensä ja lopulta ratkaisun siitä, milloin esitys osakuntaliitoksesta laitetaan vireille. Kyläyhdistys sai kyläkokoukselta vahvistuksen mandaatilleen toimia mahdollisen osakuntaliitoksen esittäjänä. Kyläkouluasiasta Luukkasella oli lyhyet terveiset: Ensi vuoden talousarviosta ei ole vielä tietoa ja siten kyläkoulujen kohtalosta ei ole kerrottavaa. Katsotaan kuinka kauan palikat pysyvät näillä paikoillaan.

Vihdin kunnan hallintosihteeri Antti Luukkanen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela.

Kyläkokouksessa mainittiin huomio siitä, että esimerkiksi kyläkoulun kohtalon kanssa yhteen liittyy olennaisesti se, että kylälle ei tunnu saavan enää rakennuslupia. Vihtijärveläiset ovat käyneet näistä asioista keskustelua lähinnä vain kunnan kanssa, vaikka tiedossa on, että ongelma on pitkälti koko Uudenmaan yhteinen. Kyse on siis myös valtiontason politiikasta. Kevään eduskuntavaaleissa äänioikeutetuilla on mahdollisuus antaa ääni ehdokkaalle, jonka haluaa edustamaan itseään sinne, missä nämä suuret kuviot piirretään. Tästä syystä kylälle suunnitellaan isoa vaalipaneelin tyyppistä tapahtumaa, jossa käsiteltäisiin nimenomaan kyliin ja niiden kehitykseen liittyviä teemoja. Kyläyhdistys perustaa toimikunnan hoitamaan asiaa, ja aiheesta tiedotetaan myöhemmin lisää. Kaikkien on kuitenkin syytä varata jo kalenteristaan tilaa torstai-illaksi 19.3.2015.

Antti Luukkasen osuuden jälkeen siirryttiin käsittelemään kyläyhdistyksen sääntöihin tehtyjä muutosehdotuksia. Muutosehdotuksista merkittävin koski yhdistyksen vuosikokouksia. Ehdotuksessa esitettiin, että yhdistys siirtyy kahden vuosikokouksen käytäntöön. Tähän saakka kerran vuodessa järjestetty kyläkokous on sisältänyt huiman määrä asiaa, ja on kyläyhdistyksen toiminnan nykyisen laajuudenkin kannalta viisasta, että asiat jaetaan kahteen käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin, ja tulevaisuudessa kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat. Syksyllä aiheena on mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä puheenjohtajan ja hallituksen henkilövalinnat.

Osakuntaliitosta sivuttiin jälleen, kun puheeksi tuli kyläyhdistyksen hallituksen esitys jäsenrekisterin perustamisesta. Hallitus on todennut, että varsinkin nyt kun edessä mahdollisesti isoja yhteisiä päätöksiä, jäsenistön on syytä olla helpommin tavoitettavissa. Jäsenrekisterin avulla se on mahdollista. Tulevia tärkeitä päätöksiä varten kyläyhdistys tarvitsee myös mahdollisimman paljon jäseniä ja siksi kehottaa entistä useampaa liittymään jäseneksi. Tällä hetkellä kyläyhdistyksellä on jäsenenä 91 taloutta. Mitä useampi talous on yhdistyksen jäsen, sitä vahvemmin yhdistyksen voi sanoa edustavan kylää. Niitä, jotka ovat jo kyläyhdistyksen jäseniä, pyydetään päivittämään tietonsa rekisteriin. Kyläyhdistys sai kyläkokoukselta luvan jäsenrekisterin perustamiselle ja jäsenhankintakampanjan aloittamiselle, mutta kevätkokouksessa tullaan esittelemään vielä tarkemmin rekisterin käytön perusteita.

Siis, yhdistyksen jäsenet ja jäseniksi haluavat huomio! Tietojen päivittämistä ja jäseneksi hakemista varten tehty lomake tullaan jakamaan jokaiseen talouteen hieman myöhemmin talvella. Tämän tuikitärkeän toimenpiteen voi kuitenkin suorittaa jo vaikka samantien. Tästä linkistä klikkaamalla pääset hakemaan jäseneksi tai päivittämään omat tietosi kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen jäsenmaksu peritään keväällä.

 

(18.1.2015 LR-J, ylemmät kuvat HE ja alin kuva Anu Kuusela)