Nummituvan mäellä siistitään maisemaa

Nummituvan mäellä siistitään maisemaa

Nummituvan mäellä on tällä viikolla aloitettu ennakkoraivaustyöt, jotka liittyvät tulevaan maisemahakkuuseen. Hiiskulan kartanosta kerrotaan, että työ on osa pitkän ajan hoitosuunnitelmaa.

Kyseessä on valikoiva hakkuu, jonka tulos on väljä ja puistomainen.
"Maisemahakkuussa huomioidaan nimensä mukaisesti maisemalliset arvot. Siinä katsotaan, mihin suuntaan maisema on kallellaan ja mitkä puut istuvat siihen", Hiiskulan tilanhoitaja Timo Syrjänen kertoo. Siinä missä tavanomaisessa hakkuussa kiinnitetään huomiota puiden etäisyyksiin toisista, tässä on käytettävä tarkempaa silmää.

Alueella on jo aloitettu ennakkoraivaus. Se helpottaa tulevan isomman koneen työtä, mutta myös lopputulos on sen myötä vähemmän risuinen - silmälle sopivampi. Toimitus osui paikalle, kun päivän ennakkoraivausta oli aloittelemassa T1 Woodin metsuri Laurentius Tuokko. Raivaussahalla tehtävä työ vaatii taitavaa maisemallista silmää ja hyvää puiden tuntemusta.


Juuri työmaalle saapunut Tuokko kertoo, että säästettäviä pikkupuita ovat esimerkiksi kuuset, katajat ja jalot lehtipuut.

Työ Nummituvanmäellä kestää arviolta viikosta kahteen. Pururata on koko ajan normaalisti käytössä ja sen yli ei metsäkoneella ajeta.
"Alueella liikkuvien kannattaa kuitenkin huomioida ison koneen työskentely. Siihen kannattaa jättää noin viidenkymmenen metrin turvaväli", Timo Syrjänen opastaa.

Suunnitteilla olevista kylämaiseman muutoksista uutisoitiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2020. Linkki uutiseen.

(HE)