Kyläyhdistys sai rahoituksen uudelle hankkeelle

Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai Ykkösakselilta rahoitusta uuteen, kylää kehittävään VITAL-hankkeeseen. Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on löytää metropolialueen läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden Vihtijärven asunto- ja työpaikka-alueet sekä palvelutoiminnot sopivat luontevasti maalaismaisemaan ja maaseudun elinkeinoihin muodostaen vetovoimaisen asumis- ja elämisympäristön. Lisäksi pyritään löytämään paikallishallintomalli ja säännönmukainen tapa toimia hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa. Kylän asukkaista halutaan huomioida erityisesti ikääntyvä väestö, nuoret ja lapset sekä estää heidän syrjäytymisensä. Keskeisiä lähtökohtia ovat luonnonläheisyys, toimiva yhdyskuntakokonaisuus sekä tasokas, ympäristöystävällinen ja energiatehokas maaseudulle sopiva rakentaminen. Tavoitteena on kylämalli, josta on apua eri tahojen virkamiesten yhteistyöhön aluekehittämisessä.

Hankkeen aikana saamme tietoa ja oppia myös kansainvälisesti menestyvistä kylistä ainakin Ruotsista ja Irlannista. Hanke on kaksivuotinen ja se alkaa vuoden 2013 alusta. Hankkeelle palkataan osa-aikainen hankevastaava. Lisäksi hankkeeseen kuuluu erilaisten maisema- historia- ja luontoselvitysten teettäminen alueestamme. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 83 900 €, johon Ykkösakseli on myöntänyt 90 % tuen. Omarahoitusosuutta keräämme taas mm. talkoilla.

Hanketta koskeva tiedoitustilaisuus kaikille kyläläisille järjestetään heti hankkeen alkumetreillä tammikuussa. Kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa ideoita kylämallimme rakentamiseen. Koska maanomistajilla on ratkaiseva rooli tulevaisuuden kylämme rakentamisessa, heille järjestetään erikseen keskusteluilltoja sekä myös henkilökohtaisia tapaamisia mielipiteiden vaihtamiseksi. 

Hankevastaavan hakuilmoituksen voi lukea ilmoitustaululta.

(18.12.2012 AN)