Vihtijärven vesiosuuskunta tiedottaa

Vihtijärven vesiosuuskunta tiedottaa

Jätevesiasetus velvoittaa kiinteistöt järjestämään jätevesiasiansa kuntoon vuoden 2019 aikana. Tästä johtuen Vihtijärven kiinteistönomistajia on enevässä määrin lähestytty jätevesineuvonnan (Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry) toimesta. Pidämme hyvänä asiana, että asukkaita neuvotaan jätehuollon järjestämisessä.

Kiinnitämme kuitenkin kyläläisten huomiota siihen, että kunnallistekniikan järjestäminen keskitetysti on ehdoton edellytys kylämme kehittymiselle. Vihtijärven vesiosuuskunta on selvittänyt keskitetyn jätevesiverkon rakentamismahdollisuudet. Samaan aikaan Vihdin kunta on osakuntaliitoshankkeen yhteydessä vastineissaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle sitoutunut järjestämään Vihtijärven vesi- ja jätevesihuollon. Hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla.

Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää ja toivottavaa, että kiinteistöt eivät ryhdy - mahdollisesti turhiin - investointeihin. Asian ratkaisua odotellessa riittää kiinteistön jätevesiselvitykseksi, että kiinteistön omistaja on vesiosuuskunnan jäsen ja tukeutuu vesiosuuskunnan verkostoon. Kuta useampi liittyy vesiosuuskuntaan sitä vaikuttavimmin osuuskunta pystyy toimimaan.

Tervetuloa Vihtijärven vesiosuuskunnan jäseneksi!

Ystävällisin terveisin,

Markku Pietilä
Vihtijärven vesiosuuskunnan puheenjohtaja
P. 0500 455156