Vihtijärven kyläyhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2021 keskusteltiin jälleen vilkkaasti

Vihtijärven kyläyhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2021 keskusteltiin jälleen vilkkaasti

Kyläyhdistyksen kokouksissa käsitellään kylän yhteisiä asioita. Syyskokoukseen kylätalolla ke 17.11.2021 osallistui tällä kertaa 18 henkilöä, suurin osa paikan päällä, osa Teams-etäyhteyden kautta.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Karoliina Suomalainen

Yhdistyksen syyskokouksissa valitaan sääntöjen mukaan puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä aina uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Vuodesta 2018 kyläyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Karoliina Suomalainen valittiin tehtävään uudelleen. Erovuoroiset Anu Nilsson, Anita Vihtkari ja Markku Pietilä valittiin hallitukseen niin ikään uudelleen. Hallituspaikasta luopuneen Risto Peltolan tilalle valittiin Heli Einesalo ja Mari Hennola. Uudet jäsenet aloittavat luottamustehtävässään 1.1.2022, heidän kautensa päättyy 31.12.2023. Hallitukseen kuuluvat 1.1.2022-31.1.12.2022 lisäksi Eija S Jokinen, Päivi Putkonen-Hegazi, Kaarina Pullinen ja Veikko Virkki.

Hallitus esittää koulu- ja kylätalon pihalla olevaa ulkovarastoa kyläläisten omistukseen

Koulun vanhempainyhdistys on tänä vuonna osittain hankerahoituksella hankkinut välitunti- ja liikuntavälineitä koulun oppilaiden ja tietysti kaikkien halukkaiden käyttöön. Käytettävyyden suhteen ilmeni säilytys- ja saavutettavuusongelma. Välineitä ei oikein voi säilyttää koulun tiloissa asianmukaisten tilojen puutteen vuoksi – kellarin rappu ei ole välineille oikea säilytyspaikka jo palo- ja muista turvallisuussyistä.

Koulun pihalla oleva ulkovarasto (kyläuutisen pääkuvassa), entinen opettajien navetta, koulun huussi ja ulkovarasto on poistettu käytöstä kymmenisen vuotta sitten ilkivallan vuoksi. Ovet on ruuvattu kiinni ja ikkunat ovat rikki. Rakennuksen omistaja ei juuri ole kiinnittänyt ulkorakennukseen kuntoon huomiota. Kyläsuunnitelmassa on haaveiltu rakennuksen kunnostamisesta yhteistyössä kunnan kanssa, mutta asia ei ole edennyt puheita pidemmälle. Noin sata vuotta sitten rakennetun ulkorakennuksen tiilikatto alkaa olla tiensä päässä, vaikka rakennus vielä ryhdissä onkin. Ulkovarasto on kuulunut koulumiljööseen aina 1920-luvulta lähtien ja olisi kunnostuksen jälkeen maisemallisestikin osa historiallista, kaunista kokonaisuutta.

Kyläyhdistyksen hallitus on miettinyt asiaa, ja kysyi syyskokouksessa kyläläisten mielipidettä ajatuksesta koittaa selvittää kunnan kanssa, voitaisiinko rakennus (noin 184 m2) ja sen alla oleva maapohja (noin 1000 m2) lunastaa kunnalta ja vaiheittain kunnostaa rakennus talkoilla ja mahdollisella hanke- tai muulla rahoituksella kyläläisten käyttöön. Käyttöä voisi löytyä muuhunkin kuin koulun tarpeisiin ja erilaisia ideoita onkin jo olemassa.


Karttakuvasta selviää suurin piirtein ulkorakennuksen sijainti. Karttalähde: Kansalaisen karttapaikka.

Kyläyhdistyksen syyskokous valtuutti hallituksen käymään tarvittavat neuvottelut Vihdin kunnan kanssa rakennuksen ja sen alla olevan maapohjan omistuskysymyksistä ja korjauskustannusten sekä rahoituskuvioiden selvittämisestä.

Kylän keskustan kaavoitus, jätevesihuolto ja osakuntaliitosajatus ovat kyläkokousten kestosuosikkeja

Perinteisesti keskusteltiin syyskokouksessa jälleen kylän keskustan olemattomasta kaavoituksesta, pohjavesialueiden mahdollisista jätevesiratkaisuista ja sitä kautta ajatuksesta pyrkiä jälleen osakuntaliitokseen Nurmijärven kanssa. Edellisen kerran osakuntaliitosta esitettiin vuonna 2015. Esitys kaatui Valtiovarainministeriössä Vihdin vastustukseen. Kunnan taholta odotettuja aktiivisia toimenpiteitä Vihtijärven alueen maankäytön kehittämisen osalta on odoteltu turhaan jo viisi vuotta. Tällä kertaa pohdittiin myös mahdollisesti tulevien hyvinvointialueiden toiminnasta vihtijärveläisiin nähden.

(KP)