Tienkäyttäjän linja palvelee

Tienkäyttäjän linja palvelee

Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon  0200 2100 (24 h/vuorokaudessa). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.

Esimerkki: Vihtijärven alikulun auraamattomuudesta ilmoitettiin Tienkäyttäjän linjalle6.2.2019 keskiviikkona aamulla noin klo 9.30. Illan suussa alikulku oli jo aurattu.

Kun siis havaitset laiminlyöntejä tienpidossa, niin ota yhteyttä suoraan Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100.

Lue lisää Ely-keskuksen sivulta Liikenteen asiakaspalvelu.

(KP)