Asiaa järvien vedenkorkeuksista ja vähän muustakin

Vihtijärven ja Lapoon vedenkorkeutta on säädelty vuosikymmenten ajan Vihtijärvessä 1982 alkaen Sorvarin ojassa pohjapadolla. Anomus on Vihtijärven kalastuskunnan toimesta ja esimiehen allekirjoittamana toimitettu 9.6 1982 päivätyllä kirjeellä Helsingin vesipiirille joka on 9.7.1982 määritellyt padon ylimmän ja alimman korkeuden +86.04m ja +86.36m. Alin korkeus on patoaukon pohja ja ylin padon yläpinta.

Vihtijärven vedenkorkeutta tarkkailtiin vuosikausia viikottain ja nykyisin automaattiseurannalla jonka tulokset ovat kaikkien saatavilla www ympäristö.fi sivuilta.  Sieltä näkyy että korkeus on ollut sallitulla tasolla
jatkuvasti. Tarkempia tietoja tästä linkistä.

Padon korkeudet on tarkastettu viranomaisten toimista muutamia kertoja ja aina todettu oikeiksi. Useammin on todettu padon tukkiminen ja ja veden korkeus liian suureksi jolloin haittaaa on sekä viljelyksiile että joillekin rantasaunoille. Viime vuonna osakaskunta teki rikosilmoituksen ilkivallasta padolla jota poliisi tutki vesilain rikkomisena joka ei ole asianomistajarikos. Tutkinta on edelleen vireillä. Tänä kesänä näyttää sama tukkiminen jatkuvan ja uudistamme tutkintapyynnön.

Tässä olisi varmasti ns. suojeluyhdistyksillä ihan oikeata asiaa koska ilkivalta vaikuttaa koko alemmalla olevan vesistön lajistoihin ja osa kuolee kuivuuteen kun virtaus loppuu. Olisi tarpeellista ajatella asioita laajemmin kuin oman laiturin päähän. 

Vesiasioissa valvova viranomainen on ELY-keskus ja ylin päättävä ja lupaviranomainen aluehallintovirasto jonka arkistosta löytyvät tehdyt päätökset.

Lapoonojan pato on viimeistelyä vaille valmis ja toimii pohjapato periaatteella. Lapoon vesi on tänä kesänä n25cm normaali kesää alempana johtuen ilmeisesti poikkeuksellisista sääolosuhteista.


Vihtijärven vedenkorkeuden muuttamiseen on ainoastaan kaksi laillista tapaa, runsaat sateet tai uusi vesilain mukainen padon korkeuden määritys. Osakaskunta toimii omistajiensa päätösten ja lakien mukaan, lakia emme voi muuttaa mutta kaikki esitykset käsitellään ja päätökset tehdään hoitokunnassa ja vuosikokouksessa. Jos jollakulla on tiedossa pätevä sadetanssin suorittaja tai vastaava vaikuttaja, niin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Muutoin emme voi muuta kuin odottaa sateita.

Osakaskunnan toiminnassa 50 vuoden ajan osakaskunnan esimiestä on henkilökohtaisesti syytetty eri tahojen toimesta mm seuraavista asioista: liiasta veden korkeudesta, liian alhaisesta vedestä, padon rikkomisesta, osakaskunnan rahojen juomisesta, rapurutosta, rapujen istuttamisesta, llian pienistä kaloista, liian kalliista luvista, liian suurista osakaskunnan 50 vuotisjuhlista ym.

Homma jatkuu edelleen ja palautetta voi antaa, olisi hyvä saada uusia kehittäviä ajatuksia. Pelkällä arvostelulla asiat eivät etene vaan olisi tarjottava uutta vanhan ja mielestäsi väärin tehdyn tilalle.

"nimim. kiven pyöritykseen kyllästynyt"
Risto Kivistö
osakasunnan esimies
Hiidenveden kalastusalueen puh.joht
puh 0400190895
ristokiv@gmail.com