Kyläkokous jakoi asiallista tietoa ja herätti tunteita

Kyläkokous jakoi asiallista tietoa ja herätti tunteita

Reilut kaksikymmentä henkeä oli saapuvilla paikan päällä kyläkokouksessa ja kyläyhdistyksen kevätkokouksessa torstai-iltana 27.4.2023 Vihtijärven kylätalolla. Etäosallistumismahdollisuutta käytti kaksi kyläyhdistyksen jäsentä. Kokouskahvit sekä rupattelumahdollisuus oli tarjolla klo 18 alkaen.


Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen ja Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Tilaisuus alkoi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalaisen katsauksessa ajankohtaisista kylää koskevista asioista:

Kyläyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022 on laaja ja se on ollut kylän kotisivuilla näkyvissä yhdessä kyläkokouskutsun kanssa. Koulu- ja kylätalon ylläpitoon on satsattu syksyn ja talven aikana: luokkiin on asennettu akustiikkalevyt ja ilmanvaihtokoneen kunnostus on aiheuttanut jonkin verran päänvaivaa ja vienyt resursseja.

  • Karoliina kertoi naapurikylien kanssa tehdyn yhteistyöhankkeen, Route 132-Tie ilman rajoja päättyneen ja yhteistyön jatkuvan Röykän, Vihtijärven ja Läyliäisten (RöViLä) kylien edustajien tapaamisessa toukokuun alkupuolella. Tapaamisessa pohditaan hankkeen aikana syntyneiden ideoiden jatkomahdollisuuksia ja tulevaa yhteistyötä Lopentien eli tien 132 kylien välillä.
  • Uusi Leader-hankekausi on alkanut, eli uusia hankkeita olisi mahdollista hakea pian. Vihtijärven kyläyhdistys on lunastanut koulun ulkorakennuksen omakseen, ja sen ympärillä voisi kehittää jotain uutta ja hyödyllistä. Hyviä ideoita otetaan vastaan.
  • Tänä vuonna tavoitteena on tehdä Vihtijärvelle uusi kyläsuunnitelma vuosiksi 2023–2027 ja sen pohjaksi on tarkoitus tehdä kyläkysely. Karoliinan kehotus kyläläisille: vastatkaa kyselyyn (netissä tai paperilla) ja osallistukaa kyläsuunnitteluiltoihin!
  • Meneillään on kylän tienvarsien siivoustempaus, joka jatkuu vielä viikon tai pari, riippuen siitä kuinka edistytään. Ilmoita keräämäsi roskapussilliset Miljoona roskapussia – sovellukseen. Tempausta on Vihtijärvellä tukemassa Vihdin kunta.
  • Kirpputorin pihaa uudistetaan kevään aikana. Lauantaiset kyläkahvilat alkavat taas kesäkuun alusta, mutta vapputapahtumaa vietetään la 29.4. ja äitienpäivän kukka- ja kakkumyynti on tulossa la 13.5. 
    Tervetuloa kirpputorimyyjäksi, vuoro kestää vain 2,5 tuntia! Kirpputorilla on myös tekstiilikeräys yhteistyössä Vihdin Kierrätyskeskuksen kanssa.
  • Tänä vuonna vietetään kylälle merkittävän urheiluseuran juhlavuotta - Uhka täyttää 90 vuotta.
  • Ajankohtaisia aiheita Vihtijärvellä ovat myös Ely-keskuksen pyrkimys muuttaa Koulunummentie yksityistieksi sekä NCC:n kivilouhoshanke Vihtijärven pohjoispuolelle. Molempien aiheiden suhteen on tulossa lisätietoa ja olemme valppaina.

Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl perehdytti kokousväkeä käynnissä olevaan Vihdin kunnan kyläosayleiskaavaprosessiin. Tällä hetkellä meneillään on ns Aloitusvaihe (MRL 63 §, MRA 30 §). Tavoitteena on saada Vihtijärvelle mitoittava osayleiskaava, joka sallisi rakennusluvan haun suoraan ilman nykyistä suunnittelutarvemenettelyä. Voit tutustua esitykseen tässä linkissä.

Osallistu, että valituksilta vältytään

Valaisevan esityksen jälkeen saatiin vastauksia kyläläisiä askarruttaviin kysymyksiin. Mitä tapahtuu osayleiskaavan ulkopuolisille alueille? Mille alueelle osayleiskaava on tulossa? Voidaanko kaavoituksessa lisätä asutuksen lisäksi myös palveluja? Voidaanko myös yritystontteja kaavoittaa kyläosayleiskaavaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saivat kokoukseen osallistujat selviä vastauksia. Tervalammella kaavatyö on siinä vaiheessa, että vapun jälkeen määräytyy emätilatarkastelun poikkileikkausvuosi, joka puolestaan määrittelee ja mahdollistaa rakennusoikeuksin määrän.

Kyläyhdistyksen VITAL-hankkeessa 2013–2014 kerättiin paljon kaavoitustyötä pohjustavaa tietoa, kuten luonto- ja maisemaselvitykset sekä rakennusoikeuksien kartoittaminen. Hankkeessa luonnosteltiin myös Vihtijärven kehityskuvaa. Kuinka sitten vihtijärveläiset voivat edesauttaa kaavaprosessia omalta osaltaan tässä vaiheessa? Kysymykseen vastasi kunnan ja kylän yhteyshenkilönä kaavoitusasiassa toimiva kunnanvaltuutettumme Markku Pietilä: Parhaiten tietysti osallistumisvaiheessa tutustumalla tekeillä olevaan kaavaan, jotta myöhemmiltä, viivyttäviltä sekä aikaa ja rahaa vieviltä valitusprosesseilta vältyttäisiin.

Vihtijärven kaavoitusprosessin jarru paljastui

Esille tuli, että Hiiskulassa on meneillään hallinnollisia järjestelyjä, joiden vuoksi osayleiskaavaprosessi Vihtijärvellä on mutkistunut. Vakavan ja tunteellisenkin puheenvuoron kyläkokouksen lopuksi piti yksi Hiiskulan kolmesta omistajasta, Hans Brummer. Hiiskulalla ja kylällä on yhteinen historia ja Hiiskula on tehnyt paljon hyvää kylän kehittämiseksi.  Kyläyhdistykselle kartano on muun muassa aikoinaan antanut koulu- ja kylätalon kunnostamiseen merkittävän korottoman lainan, jonka kyläyhdistys on saanut kuitattua loppuun maksetuksi vuonna 2019. Kylän tulevaisuus ja palvelujen säilyminen ovat olleet luonnollisesti myös Hiiskulalle tärkeitä.

Kaavaprosessissa merkittävin tekijä kylän alueella on kartano, joiden toimista omistajat päättävät. Tänä keväänä kahta kolmesta omistajatahosta, Hans Brummeria ja Karin Fougstedtia kohtasi odottamaton ikävä yllätys: kolmas omistaja, nuorin sisaruksista, asettui poikkiteloin kaavaprosessin toteuttamiselle, eikä allekirjoittanut tarvittavia sopimuksia. Hans ilmaisi omansa ja Karinin pettymyksen ja murheen, sekä syvät pahoittelut kyläläisille siitä, että kaava-asia Vihtijärvellä viivästyy heistä riippumattomista syistä. Kokouksessa osoitettiin lämmintä myötätuntoa niin perhesuhteiden tulehtumisen kuin hankaloituneen tilanteenkin johdosta.


Hans Brummerin puheenvuoro veti yleisön vakavaksi.

Kyläkokous kiitti Petra Ståhlia hyvästä esityksestä ja saaduista osayleiskaavaprosessia koskevista tiedoista. Seuraavaksi siirryttiin kyläyhdistyksen kevätkokoukseen.

Kyläyhdistyksen kevätkokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Virkki, sihteeriksi Päivi Putkonen-Hegazi ja kokousvirkailijoiksi Eila Rouvali sekä Kari Sillankorva. Sääntömääräiset pykälät, tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2022 hyväksyttiin ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

(KE)