Kyläkokouksessa pääsi tunteiden kirjo valloilleen

Vihtijärven kyläkokous ja kyläyhdistyksen syyskokous pidettiin Vihtijärven kylätalolla keskiviikkona 28.10.2015 klo 18.30 alkaen. Paikalle saapuikin lähes neljäkymmentä henkilöä.  Kokouksen avasi kyläyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Markku Pietilä.

Tilaisuuden alkutunnelma oli varsin murheellinen yhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuuselan edellisenä päivänä tapahtuneen poismenon johdosta. Markku Pietilä kertoi kokousväelle surullisen uutisen ja summasi liikuttavasti Anun merkityksen kylälle ja monelle kyläläiselle. Vietettiin hiljainen hetki.

Kylän johtohahmo, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela menehtyi varhain tiistaina lyhyen sairauden jälkeen. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Pietilä totesi, että kokous päätettiin harkinnan jälkeen pitää, sillä se olisi todennäköisesti ollut myös Anun tahto. Anun muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

Osakuntaliitosesityksen tilannetiedotus

Kyyneleitä pyyhkien siirryttiin esityslistan mukaiseen kokousjärjestykseen. Markku Pietilä kertoi kyläyhdistyksen tekemän osakuntaliitosesityksen tämän hetkisestä vaiheesta. Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui samaan aikaan käsittelemään kunnanhallituksensa esitystä, jonka mukaan osakuntaliitoksessa saavutettavat edut olisivat vähäisiä, mutta jatkoselvittämiselle ei ole estettä.

Vihdin kunta on käsitellyt asiaa kunnanhallituksen kokouksessa 26.10.2015 ja päätti virkamiestyönä tehdyn esityksen pohjalta vastustaa osakuntaliitosta. Vihdin kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 9.11.2015. Keskustelu kävi suhteellisen vilkkaana ja jäätiin odottavalle kannalle. Todettiin, että mikäli asia etenee Valtionvarainministeriön käsittelyyn, varataan asianomaisten kuulemiselle kuukausi aikaa.

Keskellä kuvaa ajatuksia vaihtamassa kunnanvaltuutettu Harri Hampori sekä Raija Toiviainen.

Kyläkokous näytti vihreää valoa uudelle hankkeelle

Osakuntaliitoskeskustelun jälkeen kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen esitteli kyläyhdistyksen hallituksen ajatusta uuden hankkeen aloittamiselle Vihtijärvellä vuoden 2016 alkupuolella.  Hankkeen tavoitteena on edelleen edistää Vihtijärven kylän elinvoimaisuutta ja vaikuttaa positiivisesti palveluiden, rakennetun ja luontoympäristön kehittämiseen sekä paikallisten resurssien ja viestinnän vahvistamiseen. Kolmevuotisen hankkeen kustannusarvio on alustavasti 157 800 €. Omarahoitusosuus pystyttäisiin kattamaan yhdistyksen arvioidulla varainhankinnan tuotoilla sekä talkootyöllä. Hankehakemuksen laatiminen on vielä kesken, mutta pyritään saamaan Ykkösakselin hallituksen käsittelyyn vielä tämän vuoden kuluessa.  Kyläkokous kannusti kyläyhdistyksen hallitusta jatkamaan hanketyötä.

Kyläyhdistyksen syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan kyläyhdistykselle

Kyläkokouksen osuus tilaisuudesta oli tarkoitettu kaikille vihtijärveläisille. Syyskokouksessa käsiteltiin kyläyhdistyksen sääntöjen määräämät asiat, joista päättävät yhdistyksen jäsenet. Syyskokousta johtamaan valittiin Risto Kivistö. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi valittiin Veikko Virkki.

Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Henna-Riina Kuusela, Anita Vihtkari ja Markku Pietilä valittiin uudelleen hallitukseen ja Hans Brummerin tilalle valittiin Anu Nilsson. Hallituksen jäseninä näiden lisäksi jatkavat Eija Jokinen, Kari Karstila, Paula Eerola ja Kaarina Pullinen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Reetta Liikala ja Risto Laalahti, varalle valittiin Ilkka Haapalainen ja Antti Hellberg.

Kokous päättyi merkittäviin uutisiin

Kokouksen pykälän 13 kohdalla ”Muut asiat” saapui viesti Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksesta. Kunnanvaltuusto oli päättänyt toivottaa omasta puolestaan Vihtijärven tervetulleeksi Nurmijärvelle. Kunnanvaltuuston päätös on luettavissa tästä linkistä. Ilmaan jäi yhdessä jaetun surun lisäksi jännittynyt, iloinenkin odotus.

(29.10. KP, kuvat HE)