Elokuu 2018, Karin Fougstedt, 56

Elokuu 2018, Karin Fougstedt, 56

Metsässä on hyvä olla

Vuonna 1962, syntyi Bernice ja Henrik Brummerille kolmas lapsi, Karin. Hän, kuten muutkin Brummerin sisarukset, kävi Vihtijärven koulua neljä vuotta. Sen jälkeen tie vei Helsinkiin, Haagaan, ruotsinkieliseen oppikouluun.

Ylioppilaaksi valmistuttuaan Karin pääsi opiskelemaan Pietarsaareen lastentarhanopettajaksi. Pietarsaari vaihtui opintojen jälkeen Helsinkiin, jossa Karin tapasi tulevan puolisonsa, Bengt Fougstedtin. Meteorologin opinnot suorittanut Bengt ja Karin asettuivat Helsinkiin asumaan ja saivat kaksi tytärtä, Danielan vuonna 1993 ja Mikaelan vuonna 1997. Molemmat tyttäret asuvat jo omillaan, vaikka yhteydenpito vilkasta onkin.

Nykyään Karin tekee kahta työtä. Kolmena päivänä viikosta hän toimii Helsingissä kahden ruotsinkielisen koulun koulusihteerinä ja loput työviikosta on omistettu Hiiskulalle. Vuonna 2010-11 Karin suoritti vielä Ammattisihteerin opinnot työn ohessa pätevöityäkseen nykyisessä koulusihteerin työssään.


Mänty on Karinin lempipuulaji.

Elokuun kuukauden kyläläisen kanssa haastatteluhetki vietetään luonnollisesti metsässä, Ylimmäisen muinaisrantaan tehdyllä luontoreitillä sekä Hiiskulassa. Tätä nykyä Hiiskulan omistus jakautuu kolmelle sisaruksista ja yhdessä veljiensä Hansin ja Wilhelmin, sekä hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilän ja tilanhoitaja Timo Syrjäsen kanssa Karin vastaa Hiiskulan asioiden hoitamisesta. Karinin vastuualueena on jo vuodesta 2003 ollut Hiiskulan metsäjaosto. ”Olen aina ollut kiinnostunut metsästä ja luonnosta, siksi tehtävä on minulle mieluinen”, kertoo Karin. Hiiskulan metsään liittyvien asioiden lisäksi Karin on pikkuhiljaa ottanut Hansilta vastaan taloushallintoon liittyvien tehtävien hoitamisen ja on nyt Hiiskulan talousvastaava.

Metsätalous on Hiiskulan pääelinkeino, joten metsiä pyritään hoitamaan madollisimman hyvin. Taimikoiden perkauksen, raivauksen ja harvennushakkuiden avulla jätettäville puille saadaan riittävästi valoa ja tilaa järeytyä. Päätehakkuita joudutaan tekemään sen vuoksi että metsä saadaan uudistettua ja uusia taimikoita syntymään. Uudistettavat kohteet valikoituvat kehitysvaiheensa mukaisesti 10 vuoden välein päivitettävän metsäsuunnitelman pohjalta.

Yksi näkyvä uudistus Hiiskulassa on konttoritilojen muuttaminen Hansin asuintalosta Hiiskulan Väenkylään, saunarakennuksen itäpäätyyn. ”Hienoa, että saimme uudet tilat”, iloitsee Karin. ”Konttoritiloissa hoidetaan toimistotöiden lisäksi paljon erilaisia neuvotteluja ja tapaamisia. Nyt käytettävissä on kaksi huonetta, jotka ovat molemmat todella tarpeen!” Tervetulleiden lisätilojen lisäksi sisäänkäynti on aiempaa helpompi löytää.

Kyläläiset ovat nähneet Karinin toisinaan kappelikuoron rivejä täydentämässä tai huilua soittamassa. Pitkään jatkunut musiikkiharrastus on kuitenkin viime aikoina ollut vähän tauolla. ”Kaikkeen ei ehdi”, huokaa Karin. Harrastuksista juteltaessa käy ilmi, että liikunnasta on tullut Karinille hyvin tärkeää. Hyötyliikunta raivaussahan kanssa on tullut vuosien mittaan tutuksi, mutta kaupunkiliikuntaan Karin on löytänyt itselleen uuden muodon: maastorullaluistelu. ”Se on ihan mahtavaa! Leveillä kumisilla renkailla on hyvä luistella sekä asfaltilla että hiekkaisilla kävelyteillä. Märkyyskään ei haittaa.”

Vihtijärven kylä on Karinin mielestä hieno paikka ja ihmiset ihania. ”Kylässä on poikkeuksellisen paljon talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä. Se on todella hieno juttu! Tässä on hyvät ainekset kylän kehittymiselle, johon kaikkia tarvitaan”. Uusista luontoreiteistä Karin on myös iloinen ja siitä, että Hiiskula on niissä osallisena. Karin toivookin luontoreiteille runsasta käyttöä. Harras toive on tietenkin myös se, että reiteistä nautitaan luontoa kunnioittaen ja roskatonta retkeilyä toteuttaen. Luonnossa liikkumisella on myönteinen vaikutus sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. ”Toivoisin että vielä useampi ihminen löytäisi liikunnan positiiviset vaikutukset ja luonnon eheyttävän voiman. Metsässä on hyvä olla”.

(Teksti ja kuvat KP)