Kunnanjohtajat kohtasivat Vihtijärvellä

Kunnanjohtajat kohtasivat Vihtijärvellä

Lokakuussa 2019 Läyliäisten, Röykän ja Vihtijärven kylä- ja asukasyhdistysten edustajat sekä kylien "omat" kunnanvaltuutetut kyläasiamiesten johdolla pohtivat Klaukkalan ohikulkutien vaikutuksia alueella. Lue tästä kyläuutinen lokakuulta.

Ajatuksia on kehitelty edelleen sitten lokakuun. Tiistaina 4.2.2020 kiipesivät kylien edustajat ja alueiden kyläasiamiehet jälleen Vihtijärven kylätalon saliin pohtimaan asiaa edelleen. Tällä kertaa ilahduttavasti pääsivät mukaan myös alueen kaikki kolme kunnanjohtajaa: Outi Mäkelä Nurmijärveltä, Mikko Salmela Lopelta sekä Erkki Eerola Vihdistä.

Tapaamisessa todettiin, että kylien, kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä tien 132 tiimoilta halutaan jatkaa. Päätettiin hakea hankerahoitusta esiselvityshanketta varten alueen Leader-toimintaryhmiltä. Esiselvityshankkeessa on tarkoitus kartoittaa lähtötilanne ja mahdolliset kehittämisen paikat. Kun tausta ja pohjatiedot on saatu selvitettyä, voidaan aloittaa varsinainen alueen kehittäminen. Mikäli hankehakemus hyväksytään, toimii hankkeen hallinnoijana Vihtijärvi, muiden tienvarren kylien osallistuessa aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen. Kunnanjohtajat suhtautuivat yhteistyöehdotuksiin positiivisesti ja uskoivat kuntien olevan apuna niissä asioissa, missä voivat. 

Elinvoimaa alueelle: Route 132, "Tie ilman rajoja"... ideamylly käynnistyi jo varovasti hyvää enteillen. Tapaamisen ilmapiiri oli rento ja avoin sekä innostunut.

Seuraavan kerran asian tiimoilta tavataan maalis-huhtikuussa kun hankerahoituksen mahdollisuus on saatu selville.

(KP, Kuvat: Yrjö Kivinen)