Kunnanjohtaja vieraili kyläkokouksessa

Kiitettävä määrä kyläläisiä kokoontui torstaina 9.4.2015 koolle kutsuttuun kyläkokoukseen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Vuodesta 1979 alkaen kyläkokous on järjestetty vain keväisin, mutta tästä lähtien on päätytty siirtyä kahden, eli kevät- ja syyskokouksen, periaatteeseen.

Kahvien ja kokouksen avauksen jälkeen puheenvuoron sai kauan odotettu vieras kunnanjohtaja Sami Miettinen. Kunnanjohtajan kaksi edellistä vierailua Vihtijärvelle peruuntuivat molemmat muiden menojen vuoksi. Miettisen kertoman mukaan peruuntumiset ovat aivan tavallisia, mutta Vihtijärven kohdalla oli käynyt poikkeuksellisen huono tuuri. Kunnanjohtajalle ei tullut muuta tapahtumaa mieleen, johon hänen osallistumisensa olisi jouduttu kahdesti peräkkäin perumaan.

Kunnanjohtaja Miettinen kertoi puheenvuoronsa alussa hieman Vihdin kunnan tämänhetkisestä tilanteesta. Hänen mukaansa menoja leikkaamalla ja kunnan toimintoja uudelleenorganisoimalla on päästy taloudellisesti hieman parempaan tilanteeseen. Tulevien eduskuntavaalien suhteen ollaan kuitenkin odottavalla kannalla. Lähiaikoina selviää, millainen vastuu kunnille lankeaa mm. julkisen talouden tasapainottamisesta.

Järvinäköalassa kelpasi pitää kokousta.

Valmista kaavaa tarjolle?

Kuten kunnanjohtaja toivoi, yksinpuhelun asemesta alettiin pian käydä keskustelua yleisöä kiinnostavista aiheista. Keskustelun pääteemaksi nousikin pian rakentaminen. Yleisöstä kysyttiin, näyttäisikö kunta vihreää valoa sille, että kylän keskeiset maanomistajat teettäisivät kaavat yksityisesti. Kuntaa ei sidottaisi infrastruktuurin tuottamiseen, vaan koko lystin maksaisi maanomistajat. Kaikin puolin kyseessä olisi siis win-win-tilanne. Kunnanjohtaja Miettisen mukaan hän henkilökohtaisesti ei vastusta sitä, että kylän keskustaan luotaisiin jokin tiiviimpi rakenne. Vihreää valoa ei hän kuitenkaan uskalla näyttää, sillä kyse on poliittisesta päätöksestä kunnan sisällä. Päätösvalta on siis kunnanvaltuutetuilla. Hiljattain valmistuneen VITAL-hankkeen tavoite oli helpottaa virkamiestyötä ja tarjota loppuun asti mietitty kylän kehittämisen malli. Nyt olisi toteutuksen aika, joten miksi kunta ei ottaisi tästä koppia? Miettinen muistutti, että ei VITAL sentään vastaa valmista kaavaa, joten työtä jäisi vielä kunnalle. Kuitenkin, mitä valmiimpi paketti on kasassa, sitä helpompi se on myydä virkamiehille ja kunnanvaltuutetuille. Kunnanjohtajan ohje oli viimeistellä suunnitelma infrastruktuuria myöten kuntoon, jonka jälkeen sitä tarjotaan kunnalle. Sovittiin, että kunnanjohtajan kanssa istutaan myöhemmin vielä alas tästä aiheesta.

Useassa yleisön puheenvuorossa peräänkuulutettiin sitä, että kunnassa olisi jo aika korottaa ääntä kyläläisten tahtotilan puolesta. Yleisöstä esitettiin, että jos kunnan päättäjillä olisi selkeä tahtotila pitää maaseutu asuttuna, se joko myöntäisi suunnittelutarveratkaisuja tai kaavoittaisi Vihtijärven. Vaikka virkamieskoneistoon tulisi suunnittelutarveratkaisujen suhteen asennemuutos, on pelissä mukana vielä ELY-keskus, joka säännömukaisesti valittaa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista. Tämä on linjannut kunnan päätöksenteon niin, että suunnittelutarveratkaisuja ei juuri myönnetä, totesi Miettinen. Haja-asutusalueille rakentaminen ei siten ole yksin kunnan käsissä. Keskustelu pyörähti kaavoitusmahdollisuuksien osalta jälleen tuttuun lopputulokseen: valtuutetut päättävät.

Kyläkouluasiaan kokouksessa saatiin mukavia uutisia. Kunnanjohtaja Sami Miettinen totesi, että mikäli kyläkouluihin ei tule joitain sisällöllisiä muutoksia, näillä näkymin hän ei ole ensi syksynä esittämässä niiden lakkauttamista.

Kunnanjohtaja Sami Miettinen. Aktiivinen yleisö teki lukuisia ehdotuksia kylien kehittämisestä niin, että se olisi kunnalle mahdollisimman vaivatonta.

Tärkeitä projekteja on edessä

Kun kunnanjohtajan puheenvuoro – tai Vihtijärvi-roast, kuten kokouksessa vitsailtiin – oli ohi, siirryttiin kokouksessa käsittelemään mm. kyläyhdistyksen tilinpäätös, budjetti sekä toimintakertomus ja -suunnitelma. Keskustelua herätti kyläyhdistyksen jäsenmaksun suuruus. Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi hyväksyttiin lopulta vanha tuttu 10e/talous, mutta hallitus suosittelee lämpimästi 20 euron maksua joka taloudelta.

Kyläyhdistys on perustanut uuden jäsenrekisterin, jonka käytön ja toiminnan periaatteita esiteltiin kyläkokouksessa. Samassa yhteydessä todettiin jälleen, että tulevien hankkeiden ja mahdollisten isojen päätöksien toteutumisen kannalta olisi ensisijaisen tärkeää, että mahdollisimman moni kyläläinen olisi kyläyhdistyksen jäsen.

Kyläkokouksen lopuksi keskustelu kääntyi osakuntaliitoksen ympärille. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela kertoi, että hallitus on tekemässä liitoksesta esityksen Vihdin kunnalle ennen kesää. Osakuntaliitos on siis todella liikahtamassa eteenpäin. Ensiarvoisen tärkeää nyt onkin, että kyläyhdistys saisi tavoitteensa taakse mahdollisimman ison osan kyläläisistä. Siksi kyläyhdistyksen jäseneksi liittyminen on enemmän kuin suositeltavaa.

Liity jäseneksi tai päivitä tietosi jäsenrekisteriin tästä.

Keskustelu Vihtijärven tulevaisuudesta jatkuu maanantaina 20.4.2015 tulevaisuusillassa. Klikkaa mainokseen tästä.

(12.4.2015 LR-J)