Kunnanjohtaja vierailee Vihtijärvellä 15.1.2015

Kyläkokoukseen tulossa merkittävä vieras

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n ylimääräinen vuosikokous pidetään kylätalolla torstaina 15. tammikuuta 2015 klo 18 alkaen. Kokouksen vieraaksi olemme saamassa kunnanjohtaja Sami Miettinen. Hänen oli tarkoitus vierailla Vihtijärvellä tultuaan valituksi uudelleen kunnanjohtajaksi jo keväällä 2014, mutta yhteensattumien vuoksi vierailu tuolloin peruuntui. Tervetuloa siis tammikuussa tapaamaan kunnanjohtajaa keskustelun merkeissä!

Sääntömuutosehdotus

Vierailijan osuuden jälkeen on tarkoitus käsitellä Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Kyläyhdistyksen sääntöjä sen perustamisen ajalta 2003 haluttiin muuttaa ja ajanmukaistaa esim. kokouskutsukäytännön ja vanhentuneiden termien kohdalla.

Merkittävin muutosehdotus koskee yhdistyksen vuosikokouksia. Tähän saakka Vihtijärven kyläyhdistys ry:llä on ollut vuosikokous kerran vuodessa keväisin. Tässä samassa kokouksessa on käsitelty yhdistyksen tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittu uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle. Uuden ehdotuksen mukaan yhdistys siirtyisi kahden kokouksen käytäntöön siten, että kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat. Syyskokouksen asialistalla olisivat mm. seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvät asiat sekä puheenjohtajan ja hallituksen henkilövalinnat.

Vanhat säännöt löytyvät tästä linkistä. Ehdotus kyläyhdistyksen uusiksi säännöiksi löytyvät täältä. Sääntömuutosehdotus löytyy myös Syökerin Tuvalta kyläyhdistyksen hyllystä ulko-oven vierestä sekä kylätalolta.

Säännöt ovat melko pitkät ja kyläyhdistyksen hallitus toivookin että kyläläiset tutustuisivat ehdotukseen ennen kokousta, jotta asian käsittely kokouksessa sujuu jouhevasti. 

Jäsenasiaa

Kyläyhdistyksen hallitus on käsitellyt keskuudessaan sääntömuutosehdotuksen yhteydessä esille noussutta jäsenasiaa. Ajatuksena on perustaa yhdistykselle uusi jäsenrekisteri, jonka avulla yhdistyksen jäseniin voitaisiin helpommin olla yhteydessä.

Yhdistyksen jäsenyyttä halutaan suositella kaikille Vihtijärven kyläläisille, jotta tulevaisuuden mahdollisissa kylää koskevissa merkittävissä asioissa kyläyhdistys voisi tarvittaessa olla koko kylää mahdollisimman kattavasti edustava taho. Kyläyhdistyksen hallitus toivoo kyläkokouksen näkemystä asiaan.

Tervetuloa!

Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kyläläiset tervetulleiksi kyläkokoukseen ja kunnanjohtajaa tapaamaan. Tilaisuudessa on myös kahvitarjoilu.

(27.12.2014 KP)