Koulukuljetukset puhuttivat koulun vanhempainillassa

Vihtijärven koululla vietettiin vanhempainiltaa viime torstaina. Paikalla oli noin 25 vanhempaa kuulemassa koulun tämän syksyn ja lukuvuoden kuulumisia. 

Rehtori Ville Kiuru kertoi yleisesti koulun toiminnasta ja henkilökunnasta. 1.-2. luokkien uutena opettajana on aloittanut Päivi Kangas. Vanhoina opettajina jatkavat Lotta Laiho-Oliviero (3.-4.lk) ja Semi Tavi (5.-6.lk). Ville Kiuru opettaa koululla teknistä työtä, sekä liikuntaa 3.-6. -luokkalaisille. Erityisopettajana jatkaa Petra Ahlroth ja kouluohjaajana Seija Siltala.

Ville Kiuru toimii sekä Vihtijärven että Haimoon koulun rehtorina.

 

Ville Kiuru esitteli lyhyesti vuoden päästä syksyllä voimaan tulevaa uutta opetussuunnitelmaa. Kokonaisuutena voisi luonnehtia, että perinteinen ainesidonnaisuus opetuksessa vähenee, ja tilalle tuodaan enemmän isompia oppimiskokonaisuuksia, Kiuru kertoi. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia myös ihan käytännön tasolla: mm. kaunokirjoituksen opetus poistuu, ja numero 7 saa takaisin kaivatun poikkiviivansa.

Koulukuljetukset herättivät keskustelua kokouksessa viime vuoden tapaan. Moni vanhempi on huolissaan liian tiukasta aikataulusta, joka johtaa välillä liian suuriin ajonopeuksiin. Kuljettavalle yhtiölle on annettu asiasta palautetta, mutta tilanne on jatkunut samankaltaisena jo pitkään. Ville Kiuru totesi koulun olevan melko voimaton asiassa, mutta lupasi lähettää kaiken hänelle saapuvan palautteen jatkossakin eteenpäin sekä Vihdin kuntaan että kuljetusyhtiölle. Kiuru totesi, että aikataulussa pysyminen ei saa johtaa ylinopeuteen, ja korosti että myöhästyminenkin on parempi vaihtoehto kuin lasten turvallisuuden vaarantaminen. 

Yhteisen osuuden jälkeen kokous jakaantui omiin luokkiinsa opettajien johdolla. Seija Siltala keskusteli 3.-4. luokkien vanhempien kanssa Lotta Laiho-Olivieron ollessa sairaana. 

Vanhempainiltaa vietettiin 1.-2. luokkien omassa "järviluokassa".

 

Vanhempainyhdistys kokoontui myös

Heti vanhempainillan jälkeen starttasi vielä vanhempainyhdistyksen kokous, jonne kaikki vanhemmat olivat tervetulleita. Puheenjohtaja Anu Nilssonin johdolla käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat. Anu Nilsson ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta oman lapsen ollessa jo kuudennella luokalla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suvi Virkki

Niinikään Kaarina Pullinen ja Lori Kautonen jäivät hallituksesta omasta tahdostaan pois, ja heidän tilalleen valittiin uusina jäseninä Heini Romo-Lappalainen ja Antti Palonen. Lisäksi hallituksessa jatkavat Anu Nilsson, Karoliina Suomalainen-Palmola, Olli Saira, Petri PalonenHeli Einesalo ja Seija Siltala.

Vanhempainyhdistys osallistuu tänäkin syksynä halloween-tapahtuman järjestämiseen Nummituvalla pe 30.10. Vapaaehtoiset vanhemmat voivat ilmoittautua mukaan järjestelytiimiin osallistumalla suunnittelupalaveriin tiistaina 22.9. klo 18.30 koululla. Myös hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa samana päivänä ennen halloween-suunnittelupalaveria. Lisäksi vanhempainyhdistys on mukana Vpk:n jäjestämässä syystempauksessa la 26.9. Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten vanhemmat ovat organisoineet huutokaupan, jolla kerätään varoja ip-kerhon toiminnan pyörittämiseen. 

 

(15.9. HE, kuvat Kaarina Pullinen ja HE)