Kivimurskaamoa suunnitellaan lähelle Vihtijärven rantaa

Kivimurskaamoa suunnitellaan lähelle Vihtijärven rantaa

Hyvinkään kaupunki on 4.5.2022 julkistanut erillistiedonannon koskien lupahakemusta NCC:n kivilouhimon ja murskaamon rakentamisesta Stenbackan taakse Löytlammentien varteen n. 550 m etäisyydelle Vihtijärvestä.

Laitoksen pintavedet tulisivat valumaan laskuojaa pitkin Vihtijärveen. Vedenhankinnalle tärkeä Kiljavan I-luokan pohjavesialueen suojavyöhykkeen raja kulkee alueen eteläpuolella noin 30 m päässä.

Tiedonannon mukaan lupaa haetaan 15 vuodeksi. Toiminta-ajat ovat seuraavat: poraus ma-pe klo 7-21, räjäytykset ma-pe klo 8-18, rikotus ma-pe klo 8-18, murskaus ma-pe 7-22, kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6-22 (tarvittaessa lauantaisin ja läpivuoden klo 7-18) ja ylijäämämaiden vastaanotto ma-pe 7 -22. Toimintaa ei ole arkipyhinä.

Alueelle ajetaan seuraavaa reittiä: Hangonväylä (tie 25), Löytlahdentie 600m, käännös pohjoiseen Löytlammin tielle, jolta käynti louhosaluelle oikealle. Toiminnasta aiheutuvan liikenteen päivittäinen määrä on enintään 80 yhdensuuntaista matkaa.

Kuulutusvaihe on nyt menossa. Asiasta voi tehdä muistutuksen (pitää liittää asianosaisen kiinteistörekisterinumero) tai esittää mielipiteen (kuka vain). Mikäli haluat ottaa kantaa, voit tehdä sen itse tai sopivalla porukalla. Muistutukset ja mielipiteet tulee lähettää 6.6.2022 mennessä am linkin kautta tai sähköpostitse kirjaamo@hyvinkaa.fi.

Hankkeen kuvaus, suunnitelmat ja liitteet sekä linkki mielipiteen tai muistutuksen tekemiseen löytyvät lupapiste.fi tästä linkistä.

(RV & KV)