Hiiskulan organisaatiossa muutoksia

Hiiskulan kartano on perustettu Vihtijärvelle alun perin vuonna 1836. Vuodesta 1987 Kartanoa on hallinnoinut kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartano. Tammikuun 2015 alusta kiinteistöyhtymän organisaatiossa on tapahtunut muutoksia.

Hiiskulan kiinteistöyhtymän hallitus ja tilanhoitaja keväällä 2015 (Ylhäällä vasemmalla Hans Brummer, oikealla Timo Syrjänen, istumassa Markku Pietilä (vas) ja Tom Pettersson)

Kiinteistöyhtymän hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2004 on toiminut pian 66 vuotta täyttävä Tom Pettersson, joka tämän lisäksi on toiminut Brummerin perheen neuvonantajana yli 40 vuotta. Hänen toimikautenaan kiinteistöyhtymän toimintaa on uudistettu ja kehitetty määrätietoisesti. Taloudenhoito ja -seuranta on systemaattista, metsätaloutta, vuokraustoimintaa ja ympäristönhoitoa on harjoitettu suunnitelmallisuuden pohjalta. Tom Petterssonin aikaansaannoslista on pitkä.

”Työskentely Hiiskulan hyväksi on ollut mielenkiintoista ja antoisaa”, kertoo Tom Pettersson. ”Tärkeimpänä tavoitteenani on ollut edellytysten luominen Hiiskulan tulevaisuuden toiminnalle ja kehittymiselle; hallinnon perusrakenne ja infrastruktuuri nykyaikaiselle taloudelliselle toiminalle ovat nyt olemassa”, kiteyttää Tom Pettersson ja suuntaa katseensa eteenpäin: ”Luopuminen Hiiskulan kiinteistöyhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä ei tarkoita minulle toimettomuutta, vaan suo minulle mahdollisuuden käyttää aikaani entistä enemmän muihin mielenkiintoisiin työtehtäviin ja tietysti harrastuksiinikin”. Myös uusia, mieleisiä tehtäviä on ilmaantunut; Tom Petterssonista tuli hiljattain isoisä.

Kiinteistöyhtymän hallitukselle valittiin uusi puheenjohtaja

Tom Pettersson jatkaa kiinteistöyhtymän hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2015 alusta on valittu vihtijärveläinen Markku Pietilä.

Markku on muuttanut Vihtijärvelle vuonna 2010 ja tullut tutuksi kyläläisille muun muassa Vesiosuuskunnan aktiivisena jäsenenä sen perustamisesta lähtien. Vuodesta 2013 Markku Pietilä on toiminut Vesiosuuskunnan puheenjohtajana. Hän on myös kyläyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja ja tuli valituksi Vihtijärven edustajaksi Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustoon 2014.
”Hiiskula on merkittävä tekijä seudulla ja resurssien lisäämisen myötä toiminta- ja kehittämismahdollisuudet paranevat entisestään. Potentiaalia kyllä on”, toteaa Markku.

Tilanhoitajan toimi vakinaistettiin syksyllä 2014

Aiemmin tilanhoitajan tehtäviä on hoitanut Kiinteistöyhtymän yksi omistajista, Hans Brummer. Toukokuussa 2014 valittiin Hiiskulaan tilanhoitajaksi Timo Syrjänen. Aluksi työsuhde oli osa- ja määräaikainen, mutta tilanhoitajan vakanssi vakinaistettiin syksyllä 2014. Alun perin maaseutumiljöössä varttunut, nykyisin perheineen Kauniaisissa asuva Timo Syrjänen, 45, on koulutukseltaan metsänhoitaja.

”Tehtäväkenttäni Hiiskulassa on todella monipuolinen ja mielenkiintoinen”, kertoo Timo. ”Näen Hiiskulassa paljon mahdollisuuksia rakennuskannan kehittämisen, metsätalouden ja puistometsänhoidon saralla”.

Hans Brummer jatkaa kiinteistöyhtymän hallituksen jäsenyyden lisäksi myös Hiiskulan taloushallinnon ja kiinteistöhuollon toimissa.

(10.3.2015 KP)