Esikoulu kaksivuotiseksi – Vihtijärven päiväkoti pääsi mukaan kokeiluun

Esikoulu kaksivuotiseksi – Vihtijärven päiväkoti pääsi mukaan kokeiluun

Vihdin varhaiskasvatus on 12.4.21 saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tiedon kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikoista. Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana Vihdistä ovat Vihtijärven lisäksi Otalammen päiväkoti, Metsäpolun ja Myrskylänmäen päiväkodit Vihdin kirkonkylässä sekä Lankilan ja Enärannan päiväkodit Nummelan alueella.

Työryhmä valmistelee kokeilun käytännön toteutusta ministeriön ohjeiden mukaan. ”Nyt toimitaan ripeällä aikataululla, jotta saadaan kaikki valmiiksi syksyä varten”, toteaa Vihtijärven päiväkodin johtaja Taina Kravik. ”Kokeilun tuloksena saadaan varmasti monia hyötyjä ja kehitetään näin edelleen esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta”. Tärkeät elementit tutkimuksen kannalta ovat tietysti varsinainen kokeiluryhmä ja verrokkiryhmä, johon saatuja tuloksia peilataan. ”Vihtijärvellä käytännön toteutuksesta vastaa pätevä esiopettaja Päivi Kasteenpohja”. Hän on ollut töissä Vihtijärven päiväkodissa syksystä 2020 lähtien.

Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Kokeilu alkaa 11.8.2021 samaan aikaan kun yksivuotisen esiopetuksen lukuvuosi ja kokeilussa on mukana 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Tämän hetken tiedon mukaan 2016 syntyneitä on Vihtijärvellä kaksi ja 2017 syntyneitä kahdeksan lasta. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Vihdissä kestää vuoden 2024 kevään loppuun. Lapsia kaksivuotiseen kokeiluun on lukuvuonna 2021–2022 Vihdistä osallistumassa noin 110 (2016 syntyneitä). Päätöksen kokeiluun osallistuvista yksiköistä ja lapsista on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen.

Koeryhmään kuuluvien lasten osalta hakemus kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun tulee jättää Vihdin kunnan nettisivujen kautta sähköisessä eAsiointi -palvelussa. Hakemus tulee jättää 3.5.2021 mennessä https://www.vihti.fi/kasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/easiointi/

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on
• vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
• kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
• selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
• selvittää perheiden palveluvalintoja
• saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia – kehittämisohjelmaa. Lisätietoja Vihdin kunta ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

(KP, lähteet: Vihdin kunta, Opetus- ja kulttuuriministeriö)