Avoimet ovet jakoi hanketietoutta

Vihtijärven kylätalolla oli 2.-7.12.2014 avoimet ovet. Esillä olivat konsulttimme FCG:n tekemät VITAL-hankkeeseen liittyvät Vihtijärven alueen luonto- ja maisemaselvitykset sekä kylän keskustan kehittämissuunnitelma. Keskustan alueen maanomistajilla oli myös mahdollisuus merkitä mielestään sopivat tulevaisuuden rakennuspaikat omille mailleen. Materiaaliin on käynyt tutustumassa viitisenkymmentä kyläläistä.

Esillä oli myös seuraavassa kyläkokouksessa 15.1.2015 käsiteltävä kyläyhdistyksen hallituksen laatima sääntömuutosehdotus, jonka suurimpana muutoksena hallitus esittää kahden vuosikokouksen systeemiin siirtymistä. Aiemmin yhdistyksen vuosikokous on pidetty kerran vuodessa keväällä. Ehdotuksen mukaan syyskokouksessa kuitenkin käsiteltäisiin seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä valittaisiin hallituksen uudet jäsenet. Kevään kokouksen tehtävänä olisi hyväksyä edellisen kauden tilinpäätös sekä toimintakertomus. Ehdotus on parhaillaan Suomen Kylätoiminta ry:n lakimiehellä tarkastettavana.


Luonto- ja maisemaselvityksiin sekä kehittämissuunnitelmaan tutustumassa.

Kylän alueen luonto- ja maisemaselvitykset ovat mielenkiintoisia. Koko materiaali mahdollistaisi monia eri asioita, jopa ideaa Vihtijärven luontoa käsittelevästä kirjasesta väläyteltiin. Keskusteluissa kävi myös ilmi, että kaikkia merkittäviä paikkoja ja ilmiöitä ei oltu selvityksiin saatu mukaan - osa niistä kun on perimätiedon varassa.

Selvityksiin tehdään vielä muutamia korjauksia, jonka jälkeen ne ovat nähtävissä kylän kotisivuilla. 

Materiaaliin voi edelleen tutustua lähemmin ottamalla yhteyttä Kaarina Pulliseen, 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi. Myös kylän keskustan alueen (<2 km koulusta) maanomistajilla on edelleen mahdollisuus kertoa toiveistaan hyvien rakennuspaikkojen suhteen. Rakennuspaikkojen merkitseminen ei ole lupaus tulevasta rakennusluvasta, mutta voi antaa suuntaa tulevaisuuden kyläkuvaan. Tavoitteena on ainakin suunnittelutarveratkaisuja ohjaava suunnitelma.

(9.12.2014 KP)