24.01.2012 Kunnanhallitus ei lämmennyt Vihtijärven alueen kehittämiselle

Vihtijärven kyläyhdistys ry on laatimassa hankehakemusta ja –suunnitelmaa Uudenmaan liitolle maakunnan kehittämisrahan saamiseksi. Alustavia neuvotteluja on käyty jo lähes kahden vuoden ajan Uudenmaan liiton lisäksi Ely-keskuksen, Vihdin kunnan ja Ympäristöministeriön kanssa.

Hankkeen tavoitteena on löytää laajenemispaineessa olevalle Uudenmaan metropolialueelle sopiva kylän ja sen suunnittelun malli. Tarkoituksena on kehittää yhteinen työkalu ainakin edellä mainittujen tahojen viranomaisille niin maankäytöllisiin, toiminnallisiin kuin hallinnollisiinkin tehtäviin kylätyöskentelyssä. Ajatuksena on löytää uusia ratkaisumahdollisuuksia edistää kylien omavaraisuutta vesi- ja jätehuollon, tietoliikenteen, energian, työpaikkojen, hallinnon, palvelujen sekä lähiruuan suhteen. Tärkeänä osana hanketta on myös selvittää paikallishallinnon järjestämistämismahdollisuuksia kylätasolla kuntien voimavarojen säästämiseksi.

Hankkeen toteutuessa pystyttäisiin vastaamaan myös Vihtijärven kylää koskeviin haasteisiin:

-järkevän ratkaisun löytyminen vesi-, viemäri- sekä tietoliikennelinjojen toteuttamiseksi

-päiväkodin, koulun ja muiden olemassa olevien palvelujen turvaaminen kylällä

-paikallisen yritystoiminnan kehittäminen

-resurssien saaminen nykyistä sujuvammin kylän asioiden omatoimiseen hoitamiseen

Hankkeen rahoittamiseen haetaan 70 % Uudenmaan liitolta, omalta kunnalta on toivottu 20 %:n rahoitusta ja loput 10 % kyläyhdistys rahoittaa itse keräämillään varoilla. Asia vietiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ennen hankehakemuksen toimittamista Uudenmaan liittoon. Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan 23.1.2012 ja näyttää siltä että kunnan kassasta ei riitä 20.000 euroa Vihtijärven kylän kehittämiseksi.

"Olen tietenkin kovin pahoillani ettei kunnanhallitus hyväksynyt suunnitelmaa. Kysymyksessä on oma-aloitteinen alueen kehittämisyritys ja saavutettaviin hyötyihin nähden kunnan osuus olisi erittäin kohtuullinen", sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela. "Hankeidea on saanut kannatusta kaavailtujen yhteistyökumppaneiden keskuudessa joten on mahdollista että tutkimme keinoja toteuttaa hanke toisella tavoin, ilman oman kunnan rahallista tukea. Kunnan virkamiesten suhtautuminen asiaan on ollut rakentavaa ja omasta mielestämme toteuttamiemme aikaisempien hankkeiden saavutukset osoittavat että pystymme vaativiinkin suorituksiin. Harmi ettei kunnanhallitus nähnyt asiaa näin – kunnan kehittämisresurssit käytetään jälleen toisaalla.", toteaa Anu Kuusela.

(KP)