20.04.2012 Kyläkokouksessa keskusteltiin kuntauudistuksesta

Vihtijärven kyläkokouksen vieraana oli torstaina 12.4.2012 kansanedustaja Outi Mäkelä. Hän kertoi selkeäsanaisesti kuntauudistuksesta niin ministeriön, maakuntahallituksen kuin Nurmijärven kunnankin näkökulmista.

Kuntauudistusta koskevan kyläkyselyn tuloksesta kertoi kyläkoordinaattori Anu Nilsson: Kyläkyselyyn vastasi yhteensä 100 kyläläistä. Vastaajista 59 % voisi erottaa Vihtijärven Vihdistä ja liittää Nurmijärveen. Toisaalta 36 % haluaisi pysyä Vihdissä, vaikka se liitettäisii muuhun kuntaan. Lisäksi löytyy 10 %, jotka haluaisivat Vihtijärven joko itsenäistyvän, tai Vihdin pysyvän itsenäisenä. Hyvinkäähän olisi valmis liittymään 20 %. Huomioitavaa on, että aina vastaukset eivät poissulkeneet toisiaan, eli osalle vastaajista kävi useampi vaihtoehto. Vahvasti vihtiläisiksi itsensä tuntevia oli kaikista vastaajista 20 %. Kyselyn tuloksen perusteella keskustelun jälkeen kyläkokous evästi kyläyhdistyksen hallituksen toimimaan edelleen kyselyn tuloksen perusteella eli Vihtijärvi toivoo selvityksen omalta osaltaan osakuntaliitoksesta Nurmijärven kuntaan.

 


"Nurmijärveen liittymistä puuhattiin jo 30-luvulla", kertoi Helge Putkonen.

Kokouksessa käytiin läpi myös sääntöjen määräämät asiat eli kyläyhdistyksen toimintakertomus ja -suunnitelma sekä tilinpäätös. Velkaa koulun korjaamisesta kyläyhdistyksellä on vielä 173.016,18 ?, joten ahkeraa varainkeräystä jatketaan edelleen. 

  
Varainkeräys jatkuu: Anu Kuusela pisti kirpputorin vuorovihkon kiertämään Outi Mäkelän ihaillessa kyläyhdistyksen lahjaksi saamaa Oltermannisauvaa.

Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Paula Eerola, Eija Jokinen, Kaarina Pullinen ja Kirsi-Mari Korpiniitty valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Anna-Liisa Kuusela, Anita Vihtkari, Hans Brummer, Niko Einesalo sekä Markku Pietilä

Lisäksi käytiin läpi lyhyesti Vihtijärven vesiosuuskunnan tilanne sekä keskusteltiin uudelleen herätetystä Haaviston lentokenttähankkeesta. Kyläkokous vastusti edelleen jyrkästi Haavistoon suunniteltua lentokenttää.

Kokoukseen osallistui 43 kyläläistä, puheenjohtajana toimi ansioikkaasti Risto Kivistö.

(KP, Kuvat Juha Ahvenharju)