Vesiosuuskunta

Vihtijärven vesiosuuskunta (Y-tunnus 2234176-2) on perustettu 25.9.2008 Nummituvalla. Osuuskunta merkittiin kaupparekisteriin 27.11.2008.

Toimiala

Vihtijärven vesiosuuskunnan toimiala määritellään seuraavasti:

Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-ja viemärilaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Tarve

Valtioneuvosto antoi 11.6.2003 asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus astuu voimaan vuoden 2014 alusta. Tähän mennessä jokaisen kiinteistönomistajan on huolehdittava talousjätevesiensä asetuksen vaatimukset täyttävästä järjestelmästä ja sen toimivuudesta. Vihtijärven osalta asetus on erityisen haastava, koska suuri osa Vihtijärveä on arvokkaiden raakavesivarastojen (pohjavesialue) päällä.

Saavutettavat hyödyt ja edut nyt ja tulevaisuudessa

  • Uuden asetuksen mukainen, helppohoitoinen järjestelmä
  • Puhdas vesi, jätevesi, kuitu
  • Tulevaisuudessa halvin ja kestävin ratkaisu
  • Satsaus tulevaisuuteen ja tulevien polvien hyvinvointiin
  • Ympäristön hyvinvoinnin paraneminen pitkällä aikajänteellä
  • Vaivattomuus
  • Kaavoituksen esteiden väheneminen
  • Rakennuslupakäytännön esteiden väheneminen
  • Kiinteistön arvon nousu
  • Maan arvon nousu?

Klikkaamalla lisätietoja