LIVE 2 –Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla – Ykkösakselin teemahanke

Hankkeen tarve ja tausta

Vuoden 2017 alkukesällä valmistunut ja Vihtijärven kylä- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2022 toi esille useita pieniä investointitarpeita. Näistä poimittiin joitakin tärkeimmiksi katsottuja asioita, joiden toteuttamiseksi voitiin hakea hankerahoitusta.

LIVE 2:n avulla

 • parannetaan kylän turvallisuutta hankkimalla kylälle defibrillaattori eli sydäniskuri ja järjestämällä yleinen laitteen käyttökoulutuskurssi
 • parannetaan kylätalon käytettävyyttä hankkimalla uutta AV-laitteistoa sekä  kylätalon salin akustiikkaa
 • parannetaan myös palvelujen järjestämismahdollisuutta, sillä kylätalon vinttitila eristetään kalustevarastoksi, jolloin nykyinen kalustevarastona käytetty tila vapautuu esimerkiksi palvelujen käyttöön

Aikataulu

Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettu 30.6.2019 mennessä.

Hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitus

Hankkeen osarahoitus- ja toteutusvastuu on Vihtijärven kyläyhdistys ry:llä. Kokonaiskustannusarvio on 10.748 euroa, josta 50 % rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta Ykkösakseli ry:n kautta saatavalla tuella. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää 50 % kustannuksista eli noin 5.374 euroa, josta 1.394 euroa katetaan talkootyöllä. Rahallinen osuus 3.980 euroa katetaan normaalilla kyläyhdistyksen varainhankinnalla.

Tiedotus ja yhteyshenkilöt

Hankkeen etenemisestä ja tapahtumista tiedotetaan kylän kotisivuilla (www.vihtijarvi.fi) ja tarvittaessa kyläläisten postilaatikoihin jaettavilla ilmoituksilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus.

Hallituksen sihteeri: Kaarina Pullinen p. 044 2760 004 / kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi

---

Pikkuisen parempi kylä  – Ykkösakselin kehittämisen teemahanke

Hankkeen tarve ja tausta

Vihtijärven kylän kotisivut joutuivat joitakin vuosia sitten hakkeroinnin kohteeksi, jonka jälkeen kotisivujen toiminnallisuus ei ole ollut entisellään. Lisäksi ylläpidosta vastannut yritys on ajautunut konkurssiin, joten tarve sivuston uudistamiselle on akuutti. Erityisen tärkeitä ovat sivuston teknisten virheiden korjaaminen, tietoturvan parantaminen, mobiiliresponsiivisuus sekä luontokohde-tietopankin luominen sivustolle.

Kylän kotisivujen sekä kylälehti Vihtijärveläisen sisällöt tuottavat kyläläiset itse; viestinnän ympärille on koottu vapaaehtoisista kyläläisistä Mediatiimi. Mediatiimin motivaation ylläpitämiseksi sekä taitojen kartuttamiseksi ja tämän kautta sisällön laadun parantamiseksi järjestetään viestintäkoulutusta. Koulutusta tarjotaan myös mahdollisuuksien mukaan muille viestinnästä kiinnostuneille.

Pikkuisen parempi kylä-hankkeen avulla toteutetaan

 • Kylän kotisivujen www.vihtijarvi.fi uudistus
 • Viestintäkoulutus
  • Kotisivujen ylläpito Joomla-järjestelmällä
  • Some Soppa
  • Uutistoimittajan kirjoituskurssi
  • Office-koulutus                        

Aikataulu

Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettu 30.6.2019 mennessä.

Hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitus

Hankkeen osarahoitus- ja toteutusvastuu on Vihtijärven kyläyhdistys ry:llä. Kokonaiskustannusarvio on 9.992 euroa, josta 80 % rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta Ykkösakseli ry:n kautta saatavalla tuella. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää 20 % kustannuksista eli noin 7998,40 euroa, josta 1.568 euroa katetaan talkootyöllä. Rahallinen osuus 430 euroa katetaan normaalilla kyläyhdistyksen varainhankinnalla.

Tiedotus ja yhteyshenkilöt

Hankkeen etenemisestä ja tapahtumista tiedotetaan kylän kotisivuilla (www.vihtijarvi.fi) ja tarvittaessa kyläläisten postilaatikoihin jaettavilla ilmoituksilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus.

Hallituksen sihteeri: Kaarina Pullinen p. 044 2760 004 / kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi

---

Pihat ja polut – pieniä investointeja ympäristöön – Ykkösakselin teemahanke

Hankkeen tarve ja tausta

Vahvistuva Vihtijärvi –hankkeen aikana (2016-2018) on suunniteltu useita luontoreittejä Vihtijärven kylän alueelle. Luontoreittien tarkoituksena on tuoda kylän monipuolinen luonto ja erilaiset luontokohteet tutuksi kyläläisille ja näin edistää kyläläisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Pihat ja polut hankkeen tuella

 • Rakennetaan kolme opasteilla ja reittimerkinnöillä sekä tarvittavilla rakenteilla varustettua luontoreittiä
 • Tehdään kylän postilaatikkoihin jaettava kylän luontoreitti- sekä luontokohde-esite karttoineen

Aikataulu

Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettuja  31.12.2018 mennessä.

Hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitus

Hankkeen osarahoitus- ja toteutusvastuu on Vihtijärven kyläyhdistys ry:llä. Kokonaiskustannusarvio on 12.500  euroa, josta 50 % rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta Ykkösakseli ry:n kautta saatavalla tuella. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää 50 % kustannuksista eli noin 6.250 euroa, josta 6.240 euroa katetaan talkootyöllä. Rahallinen osuus 10 euroa katetaan normaalilla kyläyhdistyksen varainhankinnalla.

Tiedotus ja yhteyshenkilöt

Hankkeen etenemisestä ja tapahtumista tiedotetaan kylän kotisivuilla (www.vihtijarvi.fi) ja tarvittaessa kyläläisten postilaatikoihin jaettavilla ilmoituksilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus.

Vahvistuva Vihtijärvi-hankkeen hankekoordinaattori Heli Einesalo p. 044 2760 001 / heli.einesalo(at)vihtijarvi.fi

---

 

Klikkaamalla lisätietoja