Tänään on maanantai 23.07.2018

Välähdys Vihtijärveltä

viesti3.jpg

Kuvagalleriaan >>

Kunnanjohtaja vieraili Vihtijärven kyläkokouksessa

Vihtijärven kaikille kyläläisille avoimen kyläkokouksen torstaina 12.4.2018 avasi kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Karstila. Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen oli kutsuttu Vihtijärven kyläkokoukseen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt maankäyttö- ja rakennuslakiin parannuksia, jotka voisivat sujuvoittaa kaavoitusta ja rakentamista myös haja-asutusalueella. Tarkoituksena on ollut siirtää maankäytön ja rakentamisen osalta enemmän päätösvaltaa kunnille. Sami Miettinen kertoi kokousväelle paikallislehdissäkin uutisoidusta pilottihankkeesta, jossa Lohja ja Vihti Suomen ensimmäisinä kuntina kokeilevat rakentamisen sääntelyn keventämistä. Ehdotus rakennusjärjestyksen päivittämisestä on toimitettu maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Ensimmäinen kokous asian tiimoilta Lohjan, Vihdin ja ministeriön asiantuntijoiden kanssa on huhtikuun loppupuolella. Myös nykyään käytössä olevaa vuoden 1959 tilanteen mukainen emätilatarkastelu joutuu suurennuslasin alle. Pilottihankkeelle ei Miettinen voinut luvata vielä tarkkaa aikataulua, saati tuloksia.

Maankäytön ohjaus on kunnan kehittämisen väline ja keskeinen menestystekijä, johon kunta itse voi vaikuttaa. Mainitun pilottihankkeen rinnalla Vihdin kunnassa pyritään parantamaan maankäyttöpalvelujen resursseja.

Sami Miettinen kertoi myös kunnassa meneillään olevasta laajakaistahankkeesta. Laajakaistan runkoverkkojen vetäminen koko kunnan alueelle on vireillä. Kunnanhallitus päättää asiasta toukokuussa. Tarkoitus on valita runkoverkon toimijat alkusyksystä 2018. Kunnan tavoitteena on saada kuntaan mahdollisimman kattavat yhteydet mahdollisimman nopeasti, mutta yhteyksiä ei tietenkään voida luvata jokaiselle oman kiinteistön rajalle. Kartoitus on meneillään ja lisätietoa saadaan myöhemmin.


Kokousväki kuunteli kunnanjohtaja Miettisen puheenvuoroa tarkalla korvalla.

Vihtijärven jätevesihuollon tilanne viritti keskustelua

Vihdin kunta on osakuntaliitosasiaa setvittäessä esittänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan vastineessa, että Vihtijärven vesihuoltoratkaisu ei edellytä kuntarajan muuttamista. Kunta on kertonut olevansa valmis selvittämään vesihuollon järjestämistä koskevat yhteistyön edellytyksen Nurmijärven kunnan kanssa Vihtijärven vesihuoltoratkaisun edistämiseksi.

”Osakuntaliitoksen torpanneen Vihdin on nyt aika lunastaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamansa lupaus Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä”, totesi Markku Pietilä tuohtuneena. ”Lupauksesta on kulunut jo yli vuosi. Kylän pohjavesialueella ja pintavesien läheisyydessä on toistasataa kiinteistöä käytännöllisesti katsoen jätevesiasetuksen kannalta laittomassa tilassa. Asiaa ei saa lakaista maton alle. Kyläläiset halusivat ratkaista ongelman järkevästi liittymällä Nurmijärven kuntaan, jonka kanssa vesihuolto olisi kansantaloudellisesti edullisin ja helpoin järjestää, mutta Vihti ei päästänyt Vihtijärveä erkaantumaan. Jos luottamusmiehet todella haluavat pitää Vihtijärvestä kiinni, nyt tulisi tehdä myös satsauksia.”

”Asian ympärillä on kipuiltu paljon”, myönsi kunnanjohtaja Miettinen. ”Valitettavasti mitään ratkaisua ei ole vielä löydetty ja eri vaihtoehdot ovat edelleen pöydällä levällään”.


Vihtijärven kyläkokouksessa keskusteltiin -kuten aina- vilkkaasti ajankohtaisista asioista.

Myös maankäytön kysymyksiin palattiin useaan kertaan ja esille nousi edelleen absurdi tilanne nykykäytännöstä: haja-asutuksella ei ole mitoittamistarvetta. Jos sellainen todetaan, ei alue ole maankäytön kannalta haja-asutusta.

Keskustelussa kysyttiin myös, miksi ympäristölupahakemuksien käsittely kestää niin kauan. Miettinen kertoi, että lupahakemuksia tulee enemmän kun aiemmin ja toukokuussa onkin kunnan ympäristöpuolelle tulossa lisäresursseja. Sen jälkeen pitäisi käsittelyn nopeutua.

Kyläyhdistyksen varsinaisessa kevätkokouksessa ei yllätyksiä

Kunnanjohtajan osuuden jälkeen Vihtijärven kyläyhdistys ry:n kevätkokouksen sääntöjen määräämät asiat käsiteltiin sujuvasti kokouksen puheenjohtajaksi valitun Risto Peltolan johtaessa puhetta. Kyläyhdistyksen hallituksen edustaja Markku Pietilä esitti kyläyhdistyksen tilinpäätöksen. Kyläyhdistyksen toimintakertomus oli ollut luettavissa kylän kotisivuilla etukäteen ja pääkohdat erityisesti meneillään olevia hankkeita koskien referoi yhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen. Myös toiminnantarkastajien lausunto luettiin kokoukselle. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Lisää kylää koskevia uutisia luvassa myöhemmin

Kokouksen esityslistan muissa asioissa kerrottiin lyhyesti syksyn 2018 seurakuntavaaleista. Vihtijärven oma valitsijayhdistys Kappeli Keskellä Kylää on jälleen perusteilla ja halukkailla Vihdin seurakuntaan kuuluvilla oli kokouksen jälkeen mahdollisuus liittyä valitsijayhdistyksen jäseniksi. Asiamiehenä toimii Kaarina Pullinen (050 363 2967). Jos haluat ilmoittautua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin tai liittyä valitsijayhdistykseen, ota yhteyttä.

Kylän keskustaan, ”neljän tien risteykseen” loppuvuodesta 2017 tehty tilataideteos Vihtijärven Vene sai kiitosta ja kannustusta kokousväeltä. Jatkumoa toivottiin, ja uudet ideat sekä niiden toteuttamiseen osallistuminen ovatkin tervetulleita.

Huoli kylän tieliikenneturvallisuudesta on aktivoinut ryhmän kyläläisiä tarttumaan asiaan. Ryhmä pyrkii parantamaan nykytilannetta ja kartoittaa parhaillaan, mitä olisi tehtävissä.

Kylän metsästyslupatilanne puhutti myös. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti vielä kokouksen jälkeenkin.

(16.4.2018 KP, kuvat AN)

Klikkaamalla kuvaketta saat lisätietoja

Haluatko ilmoituksesi tähän?
Ota yhteyttä toimitus(at)vihtijarvi.fi