Tänään on maanantai 23.07.2018

Välähdys Vihtijärveltä

vihtijarvenkoulujatkylatalo2.jpg

Kuvagalleriaan >>

Vihtijärvelle hankittiin sydäniskuri

Viime vuonna 2017 valmistuneessa Vihtijärven turvallisuussuunnitelmassa yksi matalan kynnyksen turvallisuustavoitteista on kuvattu näin: ”Sydäniskurin eli defibrillaattorin tai useamman hankkiminen kylälle ja laitteen käytön osaaminen”. Kyläyhdistys on osaltaan ratkaissut asian niin, että Ykkösakselin LIVE2-hankkeen tuella on Vihtijärvelle hankittu oma sydäniskuri.


ZOLL AED Defibrillaattorin Vihtijärvelle toimittivat Johan Nyman ja Kia Brummer KB Ensiapukoulutuksesta. Laitteen vastaanotti kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen.

Laitteen sijaintipaikka on Nummitupa.  Lähitulevaisuudessa sen  voi saada käyttöönsä tarvittaessa  soittamalla perusteilla olevalle hälytysringille. Hälytysrinki, josta valmiudessa oleva henkilö tuo laitteen tarvittavaan paikkaan, tulee koostumaan vapaaehtoisista, sydäniskurin toimintaan perehtyneistä kyläläisistä. Koska kysymys on vapaaehtoistoiminnasta, ei laitteen täydellistä toimitusvarmuutta voida valitettavasti taata. Rinki tekee kuitenkin parhaansa, jotta laite toimitetaan tarvittavaan paikkaan mahdollisimman nopeasti. Viime kädessä ensihoidosta vastaa kuitenkin hätäkeskus. Äkillisen sairauskohtauksen sattuessa soita kuitenkin aina ensin hätänumeroon 112. Kuuntele tarkasti sieltä tulevat ohjeet ja toimi niiden mukaan.

Vihtijärven defibrillaattori on rekisteröity defi.fi-rekisteriin, josta sivustolla kävijä näkee lähimmät käytettävissä olevat sydäniskurit.

Kesäkuun alussa, torstaina 7.6.2018 klo 17-21 järjestetään kaikille kyläläisille ja osa-aika asukkaille avoin myös ensiapuohjeita sisältävä laitteen käyttökoulutus. Koulutuksen toteuttaa KB Ensiapukoulutus. Kurssista ilmoitellaan vielä lähempänä ajankohtaa. Defibrillaattoria koskeva tiedote jaetaan myös kaikkiin kylän postilaatikollisiin kotitalouksiin alkukesästä ilmestyvän kylälehti Vihtijärveläisen välissä.

Huolenilmaus ensihoidon toteutumisesta ei tuottanut tulosta

Kesällä 2016 tehdyssä laajassa kyläkyselyssä piti noin 80 % vastaajista tärkeimpinä turvallisuustekijöinä palo- ja pelastuslaitoksen sekä ensihoidon saavutettavuutta. Maaliskuun alussa Vihtijärven kyläyhdistys esitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille huolensa ensihoidon toteutumisesta Vihtijärven alueella ja esitti, että Vihtijärven VPK:lle annettaisiin takaisin 1995 lakkautettu ensivastetoiminta.

HUS:lta saatu vastaus oli kielteinen: ”Palvelutasopäätöksen näkökulmasta, joka perustuu tasa-arvoiseen ensihoitopalveluun, ei valitettavasti ole perusteita ensivastetoiminnan aloittamiselle Vihtijärven alueella”, kertoi ensihoitopäällikkö Ville Suonperä. ”Toiseksi”, jatkaa Suonperä, ”mahdollisten ensivastetehtävien lukumäärä Vihtijärven alueella on niin pieni, että se ei mahdollista säännöllistä taikka riittävää määrää toistoja (ensivastetehtäviä) ensivastetoiminnassa mukana oleville. Säännöllinen sekä riittävä määrä toistoja on yksi olennainen osa laadukkaan ensihoitopalvelun tuottamisesta.”

Ensihoitopäällikkö kertoi vuonna 2017 Vihtijärvellä olleen neljä ensihoitotehtävää, joihin voimassa olevan hälytysohjeen mukaan olisi ensivaste hälytetty. ”Molemmat tehtävistä tavoitettiin alle 20 minuutissa”.

Toivottavasti ensivastetehtävien lukumäärä Vihtijärven alueella pysyykin pienenä tai jopa pienenee. Kyläläisiä kehotetaan lämpimästi tutustumaan kaikkiin kylän talouksiin jaettuun sekä kylän kotisivuilta vihtijarvi.fi löytyvään kylä- ja turvallisuussuunnitelmaan ja pitämään ensiaputaitonsa ajan tasalla.

15.4.2018 KP, kuva JN)

Klikkaamalla kuvaketta saat lisätietoja

Haluatko ilmoituksesi tähän?
Ota yhteyttä toimitus(at)vihtijarvi.fi