Klikkaamalla lisätietoja

 

Articles

Vihdin uusi brändi puhutti kyläkokouksessa

Kyläyhdistykselle valittiin myös uusi puheenjohtaja

Vihtijärveläiset kunnanvaltuutetut Harri Hampori ja Markku Pietilä kertoivat kyläkokouksessa viime keskiviikkona kunnan kuulumisista. Vihti on juuri julkistanut uuden brändinsä, jota on hiottu jo pitkään. Harri Hampori kertoi, että brändityön tekijät ovat nostaneet Vihdin vahvuuksiksi rauhallisuuden, luonnon ja yhteisöllisyyden. Kylissä tällainen ajatus on helppo ottaa vastaan nyökytellen.
”Sitä, mennäänkö käytännön työssä tämän brändin perässä, jäämme seuraamaan”, totesi Hampori.

Vihdin uusi logo hieman hymyilytti kokouskansaa. Ei siksi, etteikö se olisi ollut hyvä, mutta siksi että siinä oli jotakin tuttua. ”Samat laineethan tässä liplattavat”, joku totesi.


Yhteneväisyys on ilmeinen, mutta siitä vihtijärveläisten kannattaa olla vain hyvillään. Hienoa, että samat, vahvat asuinympäristön tekijät on huomioitu nyt myös koko kunnan tasolla. Vihtijärven logon on suunnitellut Jenni Savelainen vuonna 2008. Toisaalta nettisivuilta voit lukea logon tarinan.

Vesihuollon järjestäminen edelleen avoinna

Vaikka osakuntaliitosesitys ei lopulta tuottanut toivottua tulosta, ei asiaa ole täysin kuopattu. Markku Pietilä kertoi, että Vihtijärven vesihuollon järjestämiseksi odotetaan nyt kunnalta toimenpiteitä, koska kunta on osakuntaliitokseen liittyvässä lausunnossaan luvannut asiaa selvittää. Pietilä totesi, että edelleen, vaikka asiaa miten tutkisi, järkevin vaihtoehto olisi ollut Vihtijärven liittäminen Nurmijärveen.

Harri Hampori esitteli Vihdin Veden laatimia selvityksiä Vihtijärven vesihuollon järjestämisen vaihtoehdoista. Laskelmia oli tehty neljästä vaihtoehdosta: putken rakentaminen joko Vihdin Siippoosta tai Nurmijärven Röykästä, Vihdin Veden toteuttama paikallisjärjestelmä (pienpuhdistamo, ns. kyläpuhdistamo) sekä Vihtijärven Vesiosuuskunnan oma toteutus.
Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy ongelmia. Linjan rakentaminen Siippoosta asti Vihtijärvelle olisi kunnalle taloudellisesti kannattamatonta, ainakin jos asiaa tarkastellaan vain vesihuollon kustannusten näkökulmasta. Siirtolinja Röykästä Vihtijärvelle olisi yli puolet lyhyempi, mutta tällöin vesimaksujen hinnoittelu pitäisi laatia uudelleen, sillä vesihuoltolaki määrää, että veden hinnan pitää olla kaikille kunnan asukkaille sama. Jos Vihti ostaisi vihtijärveläisille veden Nurmijärveltä, hinta olisi korkeampi kuin muille Vihdin asukkaille.

Muitakin kysymyksiä leijuu ilmassa. Kylän alueella sijaitsevat Vihdin suurimmat pohjavesiesiintymät. Miksi rahdata vettä muualta? Mutta toisaalta, olisiko pienen vesiosuuskunnan edes mahdollista saada ympäristölupaa omalle vesijärjestelmälle? Ja onhan runkoputki jo suhteellisen lähellä, reilun viiden kilometrin päässä Röykässä. Joka tapauksessa Vihdin Veden näkemys on, että vesiosuuskunta olisi paras ratkaisu, ellei sitten Siippoon runkolinjalle saataisi lisää käyttäjiä, tai Vihtijärven Kuonjoennummen aluetta hyödynnettäisi Vihdin raakaveden hankintaan.

Ainakin edellä mainittujen lisäkäyttäjien saamiseksi Vihtijärvellä tehdään aktiivisesti töitä. Pitkään jäissä ollut yksityisen osayleiskaavan laatiminen kylän alueelle on otettu nyt Vihdin kunnassa esille. Vihtijärvi on tiettävästi ainoa Vihdin kylä, jossa siihen liittyviä esiselvityksiä on omaehtoisesti tehty, ja kunta suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti asiaan. Kuitenkin, vesihuoltoon liittyvien kysymysten tulee olla ratkaistuna, jotta kaavoitus toteutuu. Muna-kana -tyyppinen pattitilanne?
Markku Pietilä uskoi vahvasti, että järki voittaa lopulta, tavalla tai toisella.


Naisenergiaa yhdistyksen johtoon

Kyläkokouksen jälkeen pidettiin vielä Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous. Yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki esitteli talousarvion vuodelle 2018, ja yhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen luki tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Tiedossa on tavanomaisten tapahtumien ja varainhankintojen lisäksi mm. kylän kotisivujen uudistamista ja luontoreittien perustamista, mikäli rahoitus saadaan. Valmistelun alla on myös kylätalon käytettävyyden parantaminen. Näistä aiheista yhdistys tiedottaa enemmän, kun toteutuksiin haettu rahoitus on varmistunut.

Yhdistykselle valittiin myös uusi puheenjohtaja erovuoroisen Veikko Virkin tilalle. Hallituksen esitys puheenjohtajaksi oli Karoliina Suomalainen-Palmola, ja kyläkokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valta vaihtuu vuodenvaihteessa, jolloin uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa myös Mikko Korsisaari. Näin ollen hallitus saa edustajan myös vapaa-ajan asukkaiden joukosta.


Karoliina Suomalainen-Palmola siirtyy kyläyhdistyksen hallituspaikalta yhdistyksen puheenjohtajaksi. Karo on kahden pienen pojan äiti, jonka juuret ovat Vihtijärvellä. Isoisä Helge Putkonen oli vuonna 1979 perustetun Vihtijärven kylätoimikunnan perustajajäseniä. Kuva: Anne Airo
 

Kyläyhdistyksen hallituksen kokoonpano on 1.1.2018 alkaen seuraava:

Karoliina Suomalainen-Palmola, pj
Eija Jokinen
Kari Karstila
Mikko Korsisaari
Anu Nilsson
Markku Pietilä
Kaarina Pullinen
Anita Vihtkari
Antti Virmavirta

(29.11.2017 HE)

Klikkaamalla kuvaketta saat lisätietoja

Haluatko ilmoituksesi tähän?
Ota yhteyttä toimitus(at)vihtijarvi.fi