Koulun vanhempainyhdistys vetoaa Vihdin kunnan päättäjiin koulun lakkauttamisuhan alla

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys tiedottaa:

 

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistyksen hallitus on tutustunut palveluverkkoselvityksen laskelmiin koskien Vihtijärven koulun lakkauttamista ja oppilaiden siirtämistä Haimoon kouluun. Olemme löytäneet selvityksestä epäkohtia koskien säästölaskelmia ja tehneet omia tarkistuslaskelmiamme. Selvityksemme tulokset ovat luettavissa vetoomuksesta, joka on toimitettu tiedoksi kunnan virkamiehille ja päättäjille. Päätelmämme lyhykäisyydessään ovat, ettei koulua lakkauttamalla voida saada aikaan kaavailtuja säästöjä ja toimi olisi haitallinen koko kylän kehittämiselle. Vetoomuksemme onkin allekirjoitettu kaikkien kylän yhdistysten nimissä.

Kunta suorittaa lapsivaikutuksen arvioinnin esityksen johdosta. Oppilaiden kuuleminen on järjestetty koulussa 25.9. ja Vihtijärven oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus osallistua kuulemistilaisuuteen koululla 3.10. klo 17.00 alkaen. Arviointi on tarkoitus koostaa ennen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousta joka pidetään 7.10., ja jossa asiaa seuraavan kerran käsitellään. Mahdollisesti lakkautettavien koulujen vanhempainyhdistykset tapaavat kunnan johtoa seuraavan kerran lautakunnan kokouksen jälkeen 9.10.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan lokakuussa ja tekee esityksensä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kunnanvaltuuston kokous, jossa asia tulisi päättää, on suunniteltu pidettävän 10.11.

Vanhempainyhdistyksen hallitus seuraa tiiviisti kuinka tilanne kehittyy ja pyrkii aktiivisesti vakuuttamaan päättäjät seuraamaan järjen ääntä asian käsittelyssä. Vihtijärven koulu on kunnan kustannustehokkaimpien koulujen joukossa ja tuo kylälle elinvoimaa lisäämällä kylän vetovoimaa lapsiperheille. Koulu on jo pelastettu talkootyöllä purkutuomion alta ja on nykyään kyläyhdistyksen omistuksessa. Kyläyhdistyksellä ja kunnalla on voimassa oleva vuokrasopimus koulurakennuksesta vuoteen 2019 asti.

Vetoomus luettavissa tästä linkistä.

(HE, Olli Saira 30.9.2014)

Klikkaamalla lisätietoja