Vihtijärven koulun vanhempainyhdistyksen uusi hallitus järjestäytyi

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys kokoontui vanhempainillan jälkeen 4.9.2014 syyskokoukseensa. Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat ja valitsi hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi uudelleen Anu Nilssonin.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen tiistaina 8.9.2014. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Suvi Virkki ja sihteerinä jatkaa Karoliina Suomalainen-Palmola. Muita hallituksen jäseniä ovat edelleen Petri Palonen, Seija Siltala, Lori Kautonen ja Kaarina Pullinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Heli Einesalo ja Olli Saira

Uuden hallituksen työskentely lähti heti lentoon; syksyn aikana on luvassa mahdollisesti paperinkeräystempaus ja ainakin viime vuonna suuren suosion saaneen Halloween-juhlan valmistelut lähtevät taas käyntiin useamman tahon yhteisprojektina. Myös kylälle tulevan VITAL-hankkeen puitteissa tapahtuvan irlantilaisvierailun mukanaan tuomia kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia päätettiin selvittää.


Tällä kertaa vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontui lastenhoidollisista syistä yksityiskodissa. 

Eniten keskusteltiin luonnollisesti Vihdin kylä- ja muidenkin koulujen tulevaisuudesta. Vanhempainyhdistyksen hallitus ei ollut aivan vakuuttunut konsultin tekemistä laskelmista eikä niiden perusteella saatavista säästöistä kunnalle. Olemme kylällä tottuneet sattuneesta syystä seuraamaan kyläkoulukeskusteluja, eikä kukaan kokoukseen osallistuja ollut vielä kohdannut tapausta, jossa kyläkoulujen sulkeminen olisi aiheuttanut pitkän aikavälin kokonaisvaltaisia säästöjä. Päinvastaisia tapauksia puolestaan löytyy. Yhdeksi syyksi tähän arveltiin verotulojen vähenemistä, kun vetovoimaisten kylien palveluja lakkautetaan ja alueiden positiivinen asukaskehitys tyrehtyy.

Vanhempainyhdistys seuraa tilannetta ja keskustelee muiden kylän tahojen ja yhteisöjen kanssa mahdollisista rakentavista ehdotuksista kunnan talouden tasapainottamiseksi omalta osaltamme.

(8.9.2014 KP, kuva: Tanja Saira)

Klikkaamalla lisätietoja