Karttakyselyn vastaukset painottuivat asuinalueisiin

VITAL-hankkeen puitteissa maaliskuun aikana toteutettuun karttakyselyyn tuli vastauksia yli 430 kappaletta, eri vastaajia oli noin 50. "Kyselystä on saatu runsaasti arvokasta hiljaista tietoa kylän ympäristöstä. Tietoa käytetään suunnittelun tausta-aineistona.", kertoi FCG:ltä konsultti Anssi Savisalo.

Vastaukset painottuivat mahdollisiin tuleviin asuinalueisiin (46 %), selkeästi eniten kylän keskustan alueella. Toiseksi eniten oli sanottavaa kylän arvokkaista kohteista (28 %). Maininnoista 26 % liittyi kylän kehitykseen. Yhteenveto kyselyn vastauksista löytyy tästä linkistä. Yksittäisiä vastauksia ei ole erikseen näyvissä.

Kylän alue oli kyselyssä rajattu hieman virheellisesti eteläisten osien kohdalta. Tarkastelun aluerajauksissa tullaan noudattamaan kiinteistönumeroinnin mukaista kylärajaa. Hankevastaava pahoittelee kömmähdystä.

Seuraavaksi on tehtävänä luontoselvitys, jonka niinikään toteuttaa FCG. Jos haluat antaa talkoopanoksesi hankkeeseen, niin valokuvat kylän eri kohteista ovat tervetulleita. Paikallisoppaita voidaan mahdollisesti myös käyttää selvitystyön aikana, ilmoittaudu hankevastaavalle 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi. Kerro myös jos olet ollut avustamassa kyselyyn vastaamisessa; talkootunnit ovat tervetulleita omarahoitusosuuden kattamiseksi.

(2.5.2014 KP)

Klikkaamalla lisätietoja