Terveiset kyläkokouksesta

Aprillipäivän illaksi kylätalolle kutsuttuun kyläkokoukseen saapui kolmisenkymmentä kyläläistä. Kahvien jälkeen alkaneen kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Paavo Norlamoa, joka otti tehtävän auliisti vastaan.

Kokouksen alusti kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Liisa eli Anu Kuusela. Anu mainitsi alkupuheessaan, miten upeaa on, että hankerahoituksen turvin kyläyhdistys on voinut pitää kaksi koordinaattoria palkattuna. Näin kylää on voitu kehittää järjestelmällisesti. Myös vesiosuuskunnan toiminnan sekä toimivan tiedotuksen Anu nosti esiin, kun puhe oli hienoista asioista kylällä. Talkoot ovat aina kuuluneet Vihtijärven toimintatapaan, ja Anu totesi, että töitä tullaan tekemään jatkossakin.

Kokouksen sihteerinä toimi Kaarina Pullinen (vas.). Kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Anu Kuusela kertoi mm. talousasioista.

Johtava rakennustarkasta Kimmo Lehtola lainasi jalkoihinsa kylätalon tossut. Kokousta johti Paavo Norlamo.


ELY-keskus aiheuttaa huolta
 

Vierailevaksi puhujaksi kyläkokoukseen oli saapunut Vihdin kunnan johtava rakennustarkastaja Kimmo Lehtola. Lehtola korosti heti aluksi, että rakennusvalvonnan tavoite on tehdä päätöksiä ripeästi. Mottona hän sanoi olevan: ”Emme ole rakennusvalvontavarasto, vaan rakennusvalvontavirasto”. Muutoksia rakennusvalvontaan on kuitenkin tullut. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupapäätökset ovat siirtyneet kunnan kaavoitustoimen vastuulle jokin aika sitten. Näissä asioissa on siis syytä kääntyä kaavoitustoimen puoleen. Rakennusvalvonta vastaa tällä hetkellä rakennus- ja toimenpideluvista ja toimenpideilmoituksista. Vihdin asukaslukuun verrattuna rakennusvalvonnan henkilöstön koko on pieni, joten resurssit eivät riitä varsinaiseen työmaavalvontaan. Rakennuslupien yhteydessä pystytäänkin tekemään vain pohjakatselmus, käyttöönottokatselmus sekä loppukatselmus. Vuoden aikana näitä katselmuksia tehdään yhteensä n. 500 kpl. Lupamäärät ovat jonkin verran tippuneet huippuvuosista, mutta töitä on riittänyt silti reilusti.

Yleisö intoutui kysymään Kimmo Lehtolalta varsinkin ELY-keskuksen vaikutuksesta siihen, mitä Vihtijärvelle jatkossa saa rakentaa. Vihtijärvi on selvästi haja-asutusaluetta, ja ELY-keskuksen on koettu olevan ennemmin tiivisrakentamisen kannalla. Kyläläisiä puhutti huoli siitä, tullaanko esimerkiksi omakotitalojen rakentamista tästä syystä jatkossa vastustamaan ELY-keskuksen toimesta. Johtava rakennustarkastaja Lehtola totesi, että ELY-keskus on ottanut jyrkän kannan haja-asutusalueelle rakentamiseen -valitettavasti. Tavoite tuntuu olevan se, että rakentaminen keskittyy vain tiettyihin kyläkeskuksiin. Kimmo Lehtola piti tätä suuntausta valitettavana ja hänen puheestaan oli ymmärrettävissä, että kylien tappaminen tällä tavalla ei ole rakennusvalvonnan tahtotila. Säädöksien määrä lisääntyy koko ajan ja samalla sekä liikkumavara että kunnan keinot ELY-keskusta vastaan pienevät. Tämän valitettavan suuntauksen vastustaminen todennäköisesti siis vaikeutuu jatkossa entisestään.

Erään kyläkokouksessa kuullun mielipiteen mukaan rakennustarkastajan kuuluisi ottaa itselleen se valta, mikä rakennustarkastajalle kuuluu. Luvan hakijan pitäisi pystyä luottamaan kunnan tukeen taistelussa korkeampia päättäjiä vastaan. Kimmo Lehtola lupasi toimia tässä asiassa nykyisten ja potentiaalisten kyläläisten hyväksi, mutta myönsi toki joutuvansa ottamaan lait ja säädökset päätöksissään huomioon. VITAL-hankkeen hankevastaava Kaarina Pullinen huomautti, että kylällä ei ole totuttu niinkään ”taistelemaan” vaan ennemmin tekemään yhteistyötä. Kylässä vireillä olevan VITAL-hankkeen tiimoilta viriteltiinkin jo yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa.

Juttua ritti ennen kokousta, mutta keskustelijat olivat aktiivisia myös kokouksen aikana.


Talous on kunnossa 

Kyläkokouksen ohjelmaan kuului tilinpäätöksen läpikäyminen. Rahastonhoitaja Anu Kuuselan esityksen lopputulema oli, että kyläyhdistyksen talous on kunnossa. Kylätalon korjausta varten otetusta 200 000 euron lainasta on jäljellä 136 150 euroa. Kuluva vuosi tulee olemaan taloudellisesti haastava, koska VITAL-hankkeen kuluja on kasaantunut vuodelle 2014. Siitäkin huolimatta kyläyhdistyksen jäsenmaksu päätettiin jättää ennalleen 10 euroon taloutta kohden. Kuten aikaisempinakin vuosina, kyläkokous kehottaa kyläläisiä silti maksamaan vähintään 20e/talous. Anu muistutti, että kyläläiset voivat konkreetisesti vaikuttaa kyläyhdistyksen talouteen myös osallistumalla ohjattuihin liikuntoihin, shoppailemalla kesäkirpputorilla ja ostamalla kyläkirjan vaikkapa lahjaksi.  


Hankevastaavien ja vesiosuuskunnan kuulumiset
 

Kyläkordinaattori Anu Nilsson, joka on Kehittämishanke II:n hankevastaava, kertoi syksyllä päätöksensä saavan hankkeen aikaansaannoksista. Kyläyhdistykselle on luotu uusi visuaalinen ilme, joka näkyy mm. Power Point -esityksissä sekä kutsuissa ja tiedotteissa, joita kyläläisten postilaatikoihin tiputellaan. Anun vetämä mediatiimi päivittää vihtijärvi.fi-sivuja ja kylän lehti on tekeillä. Hankkeen puitteissa on järjestetty mm. taidekahvila ja atk-koulutusta ja tiedossa on alakoulun vintinsiivoustalkoot.

VITAL-hanketta vetävä Kaarina Pullinen kertoi Finnish Consultin Groupin tekemästä tarvekartoituksesta, jossa selvitettiin erilaisia mahdollisuuksia kylän maankäytön kannalta. Tähän liittyy myös Vihtijärven nettisivuilla täytettävissä ollut karttakysely, johon yli 50 ihmistä kirjasi yli 300 ideaa siitä, mitä Vihtijärvelle voisi tulla ja mihin. Kaarina lupasi raportoida tuloksista Vihtijärven internetsivuilla pian. Hankkeen yhteistyökumppanien suhtautuminen hankkeeseen on ollut positiivista ja yhteistyötä kylämallin kehittämiseksi tehdään edelleen. Hankkeen tiimoilta n. 8-9 henkilöä vierailee toukokuussa Irlannissa Vihtijärven kumppanikylässä tutustumassa paikalliseen kylätoimintaan. Irlantilasten vastavierailu on suunnitteilla.

Kyläkokouksessa kuultiin myös Vihtijärven vesiosuuskunnan terveiset ja suunnitelmat. Vesiosuuskunnan tarkoituksena on tehdä Sorvarintien ja Pyyniementien alueelle sekä yhteiskaivo että puhdistamo niin, että samaan kaivantoon viedään suojaputki tai kaapeli kuitulinjoja varten.

Kyläkokouksessa luettiin läpi myös kyläyhdistyksen toimintakertomus menneeltä kaudelta sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma. Niissä lueteltiin niin pitkä lista erilaisia toimenpiteitä, tapahtumia ja kyläyhdistyksen tehtäviä, että yleisöstä kuultiin esityksen jälkeen vitsikäs kommentti: Eiks mitään muuta?

Vihtijärven vesiosuuskunnan Markku Pietilä nousi raportoimaan suunnitelmista

 Uusi kasvo hallitukseen

Hallituksen erovuorossa oli neljä jäsentä, joista Kirsi-Mari Korpiniitty oli ilmaissut halunsa jättäytyä pois hallituksesta. Uudeksi jäseneksi valittiin Kari Karstila, ja muut erovuorolaiset valittiin hallitukseen uudelleen. Tulevan kesän Vihtijärveläinen-lehdestä voit lukea lisää hallituksen valinnasta ja sen jäsenistä.  


(4.4.2014 LR-J)


Klikkaamalla lisätietoja